Tervetuloa itseluottamuksen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa tarkastellaan ja kehitetään itsepuhetta, eli ajattelua, joka tukee hyvän itseluottamuksen kokemusta.

Tavoitteet

 • Harjoitella havainnoimaan ja kehittämään omaa itsepuhetta, eli omaa ajattelua ja itselle juttelua.
 • Varmistaa, että urheilijat ohjaavat omaa toimintaansa sellaisella itsepuheella, joka tukee itseluottamuksen kokemusta.
 • Valmentaja tutustuu tarkemmin joukkueensa tai ryhmänsä urheilijoiden tapaan kannustaa itse itseään.

Suorituskyvyn kannalta toimiva itsepuhe on yksilöllinen; jotkut urheilijat hyötyvät esimerkiksi jossain määrin ”vihaisesta” itsepuheesta, jos se saa urheilijan heräämään ja yrittämään enemmän. Kuitenkin keskimäärin myönteinen itsepuhe on toimivinta. Lopullisena tavoitteena on monipuolinen itsepuhe, jota urheilija osaa hyödyntää eri tavoin erilaisissa tilanteissa.

Suoritusohjeet

 • Varmistetaan, että urheilijat tietävät, mitä itsepuhe tarkoittaa. Itsepuheella tarkoitetaan ajatuksia ja sisäistä puhetta, joilla urheilija ohjaa toimintaansa ja pyrkii ylläpitämään tai parantamaan suorituskykyään.
 • Valmentaja lanseeraa lajiharjoituksen aluksi urheilijoille ”itsensä kannustamisen kilpailun”: Urheilijat saavat tehtäväksi havainnoida sitä, miten he puhuvat itse itselleen, jotta he onnistuisivat lajiharjoituksen aikaisissa tehtävissä ja suorituksissa. Aina kun urheilija huomaa onnistuneensa kannustamaan itseään tai muuten ajatelleensa ja puhuneensa itse itselleen suoritusta tukevasti, sanoo hän ääneen: ”nyt onnistuin”, ja valmentaja merkitsee kyseiselle urheilijalle pisteen.
 • Valmentaja käy väillä kyselemässä urheilijoilta, minkälaisen itsepuheen avulla suoritus meni hyvin. Näin valmentaja voi halutessaan myös auttaa urheilijoita kehittämään yksilöllisesti toimivaa itsepuhetta.
 • Lasketaan, kuka urheilijoista on kerännyt eniten onnistuneen itsepuheen pisteitä.
 • Keskustellaan siitä, mitä harjoitus antoi. Keskustellaan siitä, minkälainen vaikutus itselle sopivalla itsepuheella on suorittamiseen. Korostetaan myös sitä, että toimiva itsepuhe on erilaista eri ihmisillä, mutta toisilta voi kuitenkin kysellä vinkkejä siihen, miten itsekin voisi kehittää omaa itsepuhetta.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oivaltavat itsepuheen eli oman ajattelun merkityksen suoriutumisen laadussa.
 • Urheilijat alkavat tuottamaan itsepuhetta, joka auttaa heitä kokemaan hyvää itseluottamusta ja onnistumaan suorituksissa.
 • Valmentaja onnistuu tehokkaammin vaikuttamaan urheilijoiden suoritusten kehittymiseen ja onnistumiseen, kun hän on paremmin selvillä, mitä urheilijat itse itselleen juttelevat suorittamisen aikana.
shutterstock_55868251
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tarkkailla ja kehittää omaa itsepuhetta, eli tapoja, joilla ohjaa omaa toimintaansa ja kannustaa itseään kohti tavoitteitaan.

Harjoitteessa urheilijat tarkkailevat itsepuhettaan. Kun he huomaavat onnistuvansa itselleen sopivan itsepuheen tuottamisessa, he saavat leikkimielisessä kisassa pisteen.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?