Tässä harjoituksessa tarkastellaan ja kehitetään korkeaa itseluottamuksen kokemusta hyödyntäen ihmisen kykyä näytellä ja eläytyä.

Tavoitteet

 • Urheilijat tutustuvat itseensä vielä paremmin siltä osin, miltä he näyttävät ja miltä tuntuu, kun itseluottamus on korkealla.
 • Urheilijat kokeilevat näyttelemisen keinoja apuna itseluottamuksen kehittymisen tehostamiseksi.
 • Urheilijat harjoittelevat itseluottamuksen ylläpitoa jännittävissä tai haastavissa tilanteissa.

Itseluottamusta haastavia tilanteita harjoiteltaessa hyvän itseluottamuksen näytteleminen on tehokasta. Näyttelemällä saa jo etukäteen tiedon siitä, minkälaista olotilaa ja toimimista kohti on etenemässä, jolloin tavoitteen saavuttaminen tuntuu mahdolliselta ja motivoivalta!

Näyttelemisen avulla luodaan lisää ”itseluottamusankkureita”: keho ja mieli oppivat, että esimerkiksi hyvä ryhti tarkoittaa hyvää itseluottamusta. Kun hyvä ryhti on näytelty tarpeeksi monta kertaa, alkaa se automaattisesti tuottaa hyvää itseluottamusta.

Suoritusohjeet

 • Keskustellaan siitä, miltä ihminen yleensä ja miltä kukin tässä ryhmässä tai joukkueessa näyttää ja kuulostaa ja vaikuttaa, kun hän on korkean itseluottamuksen tilassa. Näin saadaan kullekin jaettua tietoa siitä, minkälaisia asioita seuraavassa harjoitteessa pyritään jäljittelemään.
 • Keskustelun yhteenvetona kukin kirjaa itsestään kuvauksen, miltä näyttää ja tuntuu, kun itseluottamus on hyvä.
 • Valmentaja antaa harjoitetta varten urheilijoille tehtäviä, jotka ovat vaikeita ja haastavat urheilijoiden itseluottamuksen kokemuksia. Esimerkkejä tällaisista tehtävistä voisivat olla jonkinlaiset esiintymiset, uusien lajitaitojen tai muiden asioiden kokeilu, yksilölliset haastavat tehtävät, yleisön edessä suorittaminen jne.
 • Sopivassa kohtaa lajiharjoitusta harjoitellaan korkean itseluottamuksen näyttelemistä haastavien tehtävien avulla: Urheilijat lähtevät tietoisesti tekemään vaikeaa tehtävää tai suoritusta niin, että he näyttelevät kokevansa korkeaa itseluottamusta riippumatta siitä, miltä olo oikeasti tuntuu. Apuna käytetään kuvausta itsestä silloin, kun on korkea itseluottamus.
 • Keskustellaan siitä, miten näytteleminen onnistui, ja mitä urheilijat kokivat. Päätetään, haluavatko urheilijat myöhemmin uudelleen näytellä itseluottamusta vastaavissa tilanteissa niin kauan, että itseluottamus kyseisissä asioissa tuntuu olevan niin aitoa, ettei sitä enää tarvitse näytellä.

Esimerkki:

Esimerkkikuvaus, jonka urheilija kirjaa itsestään, voisi olla:

”Kun koen hyvää itseluottamusta, olen pirteä ja innostunut siitä, mitä olen menossa tekemään. Haluan näyttää muille, että osaan. Olen ryhdikkään näköinen ja huumorintajuisella päällä. Olo on myös räjähtävä ja voimakas.”

Edellisen esimerkin mukaisesti harjoitellaan:

Urheilija jännittää tilannetta, jossa hänen on tehtävä jokin uusi suoritus muiden nähden. Huolimatta jännityksestä, urheilija teeskentelee olevansa hyvin innostunut tehtävästä. Hän huomioi, kuinka olo tuntuu pirteältä, ja pyrkii saamaan kehon voimakkaan ja räjähtävän oloiseksi. Lisäksi hän on tietoisesti ryhdikäs ja muutkin auttavat häntä pysymään huumorintajuisena. Näin näytellen urheilija suorittaa tehtävän.

Voit huomata kuinka:

 • Moni urheilija innostuu näyttelemisestä ja harjoituksen avulla urheilijat tutustuvat hauskalla tavalla itseluottamuksen kokemuksiinsa.
 • Vähitellen moni urheilija alkaa kokea korkeampaa itseluottamusta kuin huomaamattaan.
 • Ryhmän tai joukkueen yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa, kun urheilijat tutustuvat vielä paremmin myös toisten itseluottamuksen tuntemuksiin, ja asiaa harjoitellaan yhdessä hauskalla ja jännittävälläkin tavalla.
shutterstock_58758667
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on käyttää näyttelemisen keinoja avuksi oman itseluottamuksen harjoittelussa.

Harjoitteessa pohditaan ensin itse ja muiden avustuksella, miltä kukin näyttää, kun itseluottamus on korkealla. Valmentajan avulla harjoitellaan toimimaan ja kokemaan hyvää itseluottamusta haastavissakin tilanteissa. Ensin teeskennellään ja näytellään hyvää itseluottamusta, vaikka jännittäisikin, eikä itseluottamus aluksi tuntuisi oikeasti hyvältä.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?