Tavoitteet

 • Urheilijoiden itsetuntemuksen lisääntymisen myötä heidän on helpompi kertoa niin itselleen kuin ääneen itseluottamukseen ja muutenkin itseensä liittyvistä asioista.
 • Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittämisestä tulee tavallisempaa ja luonnollisempaa.
 • Urheilijat, joille on luontevampaa kirjata ajatuksiaan kuin keskustella niistä, pääsevät myös kertomaan itsestään ja kokemuksistaan valmentajalle.
 • Valmentajan mahdollisuudet vaikuttaa urheilijoidensa itseluottamuksen kokemuksiin paranevat, kun hänellä on enemmän tietoa urheilijoiden omista ajatuksista.

Suoritusohjeet

Tutustu kysymyksiin, joita harjoitteessa esitellään. Voit käyttää niitä teille parhaiten soveltuvalla tavalla valiten esimerkiksi seuraavista:

 

 • Valitse kysymyksistä sopivimmat, ja keskustelkaa niistä harjoituksen lomassa sopivina hetkinä.
 • Käytä kysymyksiä urheilijoiden henkilökohtaisten keskustelujen runkona tai tukena.
 • Tulosta urheilijoille harjoitelomakkeet ja pyydä heitä kirjaamaan vastaukset joko harjoitusten jälkeen tai kotona.
 • Toteuta keskustelut pienryhmissä tai pareittain antaen kullekin parille tai ryhmälle tehtäväksi vastata kysymyksiin niin, että he voivat keskustella ja kysellä ajatuksia toisiltaan.

Kysymyksiä ja keskustelujen aiheita:

 1. Kerro itsestäsi ihmisenä. Minkälainen ihminen sinä olet? Mainitse ainakin viisi asiaa.
 2. Kerro itsestäsi urheilijana. Minkälainen urheilija sinä olet?
 3. Mainitse ensin ainakin viisi asiaa, jotka kuvaavat sinua harjoittelijana:
 4. Mainitse sitten ainakin viisi asiaa, jotka kuvaavat sinua kilpailijana:
 5. Pohdiskele omia ominaisuuksiasi ja taitojasi, joihin olet tyytyväinen, eli vahvuuksiasi. Voit ajatella asiaa sekä urheilijana että muissa rooleissa, kuten koulussa, kotona, muissa harrastuksissa ja muiden ihmisten seurassa. Tavoitteena on keksiä lopulta ainakin kymmenen asiaa.
 6. Olet nyt monella tavalla pohtinut, minkälainen ihminen ja minkälainen urheilija sekä harjoittelijana että kilpailijana olet. Kirjaa vielä lopuksi alle ajatuksiasi siitä, minkälainen harjoittelija ja kilpailija haluat tulevaisuudessa olla, jos sinusta tuntuu, että haluaisit kehittyä joissain asioissa niihin liittyen.
 7. Mitä mielestäsi tarkoittaa itseluottamus?
 8. Mitkä asiat vaikuttavat sinun itseluottamukseesi sitä haastaen ja sitä vahvistaen?
 9. Mitä mielestäsi tarkoittaa onnistuminen? Kerro ajatuksistasi mahdollisimman tarkasti.
 10. Onnistutko sinä itse mielestäsi usein? Minkälaisia onnistumisesi ovat?
 11. Mitkä asiat vaikuttavat sinun onnistumiseesi?
 12. Kirjaa alle kolme erilaista onnistumistasi urheilijana ohjeiden mukaisesti. Ne voivat olla tapahtuneet milloin vain, kauan tai vähän aikaa sitten.

 

 1. Valtava onnistuminen:
 2. Tärkeä, vaikkei niin valtava onnistuminen:
 3. Pieni, hieno onnistuminen, joka tuntui kivalta:

Mitä paremmin ihminen tuntee itsensä, sitä tarkoituksenmukaisemmin hän toimii erilaisissa tilanteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Löydät halutessasi lisämateriaalista lisää kysymyksiä urheilijoille itsetuntemuksen kehittämiseksi!

shutterstock_278068
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on auttaa urheilijoita kehittämään omaa itsetuntemustaan ja lisäämään ymmärrystä liittyen omiin ajatuksiin ja kokemuksiin omasta itseluottamuksesta. Samalla valmentaja saa lisää tietoa urheilijoistaan, joiden avulla urheilijoiden itseluottamusta on helpompaa kehittää.

Harjoitteessa urheilijat keskustelevat tai kirjaavat vastauksia kysymyksiin valmentajan valitsemalla tavalla.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien ja kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?

Lisää kysymyksiä

Tässä on esitetty vielä lisäkysymyksiä urheilijoille, mikäli itsetuntemuksen tasoa halutaan edelleen syventää. Voit käyttää kysymyksiä keskustelun apuna tai tulostaa urheilijoille harjoitelomakkeen.

 1. Mitä urheileminen sinulle merkitsee? Pohdi syvällisesti, miksi urheilet? Mitä saat urheilemisesta? Joudutko luopumaan jostain? Onko jotkin asiat vaikeita? Mistä nautit eniten?
 2. Mitä kilpaileminen sinulle merkitsee? Haluatko kilpailla lajissasi? Vastasit sitten kyllä, ei tai jotain siltä väliltä, kerro vielä, miksi?
 3. Mitä voittaminen sinulle merkitsee? Minkälaisia ajatuksia sinulla yleensä on, kun voitat tai onnistut muuten kilpailussa tavoitteidesi mukaisesti? Entä minkälaisia ajatuksia sinulla on silloin, kun häviät tai muuten epäonnistut etkä pääse tavoitteisiisi?
 4. Nautitko yleensä harjoittelusta? Entä nautitko kilpailemisesta? Onko näissä eroa? Miksiköhän?
 5. Miksi ajattelet, että urheilijalla olisi tärkeää olla hyvä itseluottamus? Kirjoita alle ainakin kolme asiaa, miten itse ajattelet hyötyväsi hyvästä itseluottamuksesta.
 6. Minkälaiset asiat harjoituksissa auttavat sinua tuntemaan itseluottamusta? Mitä itse voit tehdä sen eteen? Mitä valmentajasi voi tehdä? Mitä harjoituskaverisi voivat tehdä? Muuta? Mieti tätä kysymystä erityisen tarkasti!
 7. Pohdi alle, miten olet saavuttanut ja oppinut kaiken sen, mitä tällä hetkellä jo osaat. Sinulla on paljon taitoja, ominaisuuksia ja piirteitä, joiden ansiosta osaat jo kaiken osaamasi. Mitä nämä hyvät taidot, piirteet ja ominaisuutesi ovat? Mitkä muut asiat ovat vaikuttaneet hyvin?

Kun haluaa valmentajana urheilijan kehittyvän nopeasti ja tehokkaasti itseluottamuksen kokemuksessaan, on seuraava harjoitus yleensä hyvin toimiva:

Keskustele urheilijan kanssa kahden kesken siitä, mitä hän toivoisi sinulta valmentajana, jotta hän voisi kokea voimakkaita itseluottamuksen tunteita ja kohdata harjoituksissa tilanteita, jotka kehittävät tehokkaasti itseluottamusta.

On mahdollista, että urheilijan on ensin vaikea saada keksityksi tai sanotuksi konkreettisia ehdotuksia, mutta voit auttaa häntä alkuun. Kun toistat kysymystä, vastaukset vähitellen monipuolistuvat ja syvenevät.

Voit ehdottaa aluksi vaikkapa, että auttaisiko sinun kannustus tai kehut urheilijaa kokemaan itseluottamusta. Tai voisitteko tehdä välillä harjoituksissa tietoisesti jotain sellaista, jossa kyseinen urheilija on erityisen taitava?

Tärkeää on, että keskusteluhetken aikana ei lainkaan pohdita tällä kertaa sitä, minkälaiset tilanteet aiheuttavat huonoja itseluottamuksen tunteita. Sen sijaan tarkoituksena on liikkua hyvän itseluottamuksen tunteessa ja siihen liittyvissä ajatuksissa ja aiheissa. Tämä johtaa tehokkaasti juuri hyvän itseluottamuksen ilmenemiseen jatkossa.