Tervetuloa itseluottamuksen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa hyödynnetään onnistumiskokemuksen voimaa itseluottamuksen kehittämiseksi.

Tavoitteet

 • Urheilijat harjoittelevat kiinnittämään enemmän huomiota erilaisiin onnistumisiin omassa tekemisessään.
 • Urheilijat oppivat käyttämään onnistumisen kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita itseluottamuksen kehittämisen apuna.

Onnistumiskokemukset ovat yksi parhaimmista tavoista motivoitua jatkamaan harjoittelua ja tekemistä. Ne tarjoavat itseluottamuksen kokemuksia edistymisen ja osaamisen kautta. Ihminen oppii harjoittelemalla hyötymään tehokkaasti erilaisista ja eri tasoisista onnistumisista.

Suoritusohjeet

 • Harjoite sisältää kaksi onnistumisten hyödyntämiseen liittyvää tehtävää, joita voidaan molempia tehdä erikseen aina uudelleen.
 • Tutustu tehtäviin ja valitse, milloin aloitat niiden toteuttamisen urheilijoillesi.
 • Tee se mielellään mahdollisimman pian, vaikka tänään!
 • Harjoitteet eivät sotke meneillään olevaa kautta tai tilanteita, vaan ne ovat hyvin turvallisia suorittaa ja edesauttavat tavoitteiden toteutumista!

Tehtävä 1: Lasketaan onnistumisia

 1. Kiinnitä harjoitustilan seinälle iso paperi ja varaa mukaan myös tussi, jolla voi näkyvästi piirtää paperiin.
 2. Ohjeista urheilijat kiinnittämään erityisesti huomiota kaikenlaisiin onnistumisiin, joita kullekin tapahtuu.

Keskustelkaa mielellään hetki siitä, mitä onnistumisilla tarkoitetaan: yhtä tärkeitä onnistumisia ovat niin pienet kuin suuret asiat, joissa onnistuu tekemään jotain tavoitteen mukaisesti tai jollain tavalla hyvin. Onnistumista on se, kun on tyytyväinen omaan tekemiseen.

 1. Aina kun urheilija huomaa onnistuvansa jossain asiassa, käy hän kirjaamassa tukkimiehenkirjanpidolla (pystyviivat peräkkäin paperilla ja joka viides merkitään vetämällä viiva neljän viivan yli) merkinnän yhteiseen paperiin seinällä.
 2. Valmentaja voi myös auttaa urheilijoita tunnistamaan erilaisia onnistumisia antamalla heille palautetta niin pienistä asioista, joissa he onnistuvat ainakin hieman tekemään asioita oikeaan suuntaan, kuin suuremmista onnistumisista.
 3. Lasketaan, kuinka paljon onnistumisia sinä päivänä yhdessä onnistuttiin keräämään.

Tehtävä 2: Eläydytään onnistumisiin

 1. Kerro urheilijoille, että tehtävässä eläydytään aiempiin onnistumisiin ennen suorituksia, jolloin itseluottamuksen kokemus kohentuu ja suorituksen onnistumisen todennäköisyys kasvaa.
 2. Kun urheilija on suorittamassa jotain lajinomaista suoritusta, ohjeista häntä palauttamaan mieleen jokin aiempi onnistuminen jossain samaa suoritusta muistuttavassa tilanteessa.
 3. Urheilija eläytyy mahdollisimman elävästi aiempaan onnistumiseen. Hän pyrkii tuntemaan mahdollisimman tarkasti mielessään ja kehossaan, kuinka hyvältä onnistuminen tuntui ja mistä se johtui.
 4. Kun onnistumisen kuvittelu on tehty, ja olo on hyvä, urheilija suorittaa suorituksen.
 5. Lopuksi arvioidaan, miten onnistumisen kuvittelu vaikuttaa omaan tekemiseen ja miltä se tuntuu.
 6. On tärkeää toistaa onnistumisten kuvittelua lukuisia kertoja erilaisissa tilanteissa aina uudelleen, koska vain harjoittelemalla saadaan irti kaikki hyöty tämänkaltaisesta mielikuvaharjoittelusta.

Vinkkejä

 • Harjoite voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa niin, että jokainen kirjaa omalle paperille omia onnistumisia.
 • Harjoite voidaan viedä eteenpäin myös niin, että kirjataan lisäksi ylös, mikä onnistuminen tapahtui.
 • Tehokas vaihtoehto on myös se, että jokainen huomioi omien onnistumisten lisäksi myös muiden onnistumisia. Tämä kehittää myös ryhmän ilmapiiriä!
 • Valmentaja voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan syventää tehtävän antia keskustelemalla vuoroin urheilijoiden tai koko ryhmän kanssa siitä, mitä tehtävä on antanut ja opettanut, ja siitä, miksi onnistumisten huomaaminen – myös pienten onnistumisten – on tärkeää.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oppivat iloitsemaan onnistumisistaan aiempaa enemmän, mikä vaikuttaa usein hyvin myönteisesti harjoittelun laatuun ja motivoitumiseen.
 • Onnistuneiden suoritusten lukumäärä voi kasvaa, kun aiempien onnistumisten kuvittelu lisää uudelleen onnistumisen todennäköisyyttä. Tämä johtaa nopeampaan oppimiseen ja parempiin tuloksiin.
shutterstock_106892276
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella kiinnittämään enemmän huomiota omiin onnistumisiin, ja käyttämään onnistumisia hyödyksi oman itseluottamuksen kehittämisessä.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä lasketaan onnistumisia lajiharjoitusten aikana ja toisessa kuvitellaan aiempia onnistumisia ennen suoritusta.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?