Tavoitteet

 • Kiinnittää enemmän huomiota omiin onnistumisiin ja niistä nouseviin itseluottamuksen tunteisiin.
 • Kerrata tapahtuneita onnistumisia mielikuvissa ja lisätä siten niiden toistumisen todennäköisyyttä.
 • Urheilijat oppivat käyttämään onnistumisen kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita itseluottamuksen kehittämisen apuna.

Suoritusohjeet

 1. Urheilijat valitsevat jonkin onnistumisen uraltaan. Myös pienet onnistumiset ovat tärkeitä.
 2. Käydään läpi yksi tai monta onnistumista niin, että urheilijat kertovat pareittain toisilleen onnistumisesta tai vaihtoehtoisesti urheilija ja valmentaja työskentelevät yhdessä:
  • Urheilija palauttaa ensin elävästi mieleen tilanteen, jolloin onnistuminen tapahtui.
  • Urheilija pohtii, mistä urheilijan vahvuuksista, tekemisistä ja taidoista onnistuminen johtui.
  • Keskustellaan parin kanssa siitä, miltä onnistuminen tuntui ja mitä se opetti, nautitaan onnistumisen tunteesta.
  • Huolehditaan siitä, että keskustelu ei käänny tällä kertaa ollenkaan siihen, mikä tilanteessa meni huonosti!
  • Harjoitetta toteutetaan lukuisia kertoja urheilijoiden kanssa vuosien ajan.

Vinkkejä

 • Vaihtoehtoisesti urheilijat listaavat paperille useita onnistumisia uraltaan, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen.
 • Mielellään myös valmentaja kirjaa yhdestä kahteen onnistumista jokaiselle urheilijalle.
 • Jos urheilija ei itse muista onnistumisia, valmentaja ja muut urheilijat auttavat häntä kirjaamaan niitä lisää.
 • Samalla voidaan keskustella siitä, mikä on onnistuminen, ja laajentaa näkökulmaa siitä, kuinka tärkeitä pienemmätkin onnistumiset ovat.

Tapahtuneen onnistumisen kuvittelu saa aivot luulemaan, että se tapahtui jälleen - todennäköisyys tapahtuman toistumiseen kasvaa näin jokaisen kuvittelukerran myötä!

jousi
shutterstock_50774698

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oppivat arvostamaan omia onnistumisiaan ja hyödyntävät niitä harjoittelussaan ja kilpailemisessaan.
 • Urheilijat arvostavat toistensa onnistumisia ja ottavat mallia toisiltaan.
 • Vuorovaikutus urheilijoiden ja valmentajan välillä kohentuu, kun urheilijat tuntevat valmentajan ja harjoituskavereiden tai joukkuetovereiden välittävän heistä ja heidän onnistumisistaan.

Oma arviointi: Mitä olemme oppineet ja saaneet - Miten jatkamme?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on hyödyntää tapahtuneita onnistumisia sekä itseluottamuksen kehittämisessä että onnistuneiden suoritusten todennäköisyyden lisäämisessä.

Harjoitteessa urheilijat ja valmentajakin palauttavat mieleen erilaisia, pieniä ja isoja, onnistumisia uran varrelta. Onnistumisia käydään sitten mielikuvissa uudelleen läpi pohtien, mistä onnistuminen johtui ja miltä se tuntui.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi jatkossakin harjoittelusta maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet oppinut:

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?