Tutustu tietoiskuihin:

Tarkkaile, minkälaisia ajatuksia tietoiskuissa esitetyt asiat sinussa herättävät.

Kurssin itseluottamusharjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa itseluottamustaan ja sen säätelyä yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Tietoisku 1

Itsetunto ja itseluottamus kehittyvät ja muuttuvat ihmisen koko elämänkaaren ajan. Itseluottamuksen kokeminen on myös taito, jota jokainen voi harjoitella.

Jokainen ihminen voi lähtökohdista riippumatta kehittyä taitavaksi itseluottamuksen kokijaksi hyvän ohjauksen ja säännöllisen, pitkäjänteisen harjoittelun myötä.

Tietoisku 2

Onnistumisenkokemukset ovat parhaimpia itseluottamuksen kehittymisen työkaluja, joita voidaan harjoittelemalla saada enemmän ja näkyvämmin aikaan ja käyttöön.

Tietoisku 3

Korkean itseluottamuksen ajatellaan usein olevan pysyvä tila itsetunnon kaltaisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan itseluottamus on muuttuvaisempi tila.

Huippuosaajillakaan itseluottamus ei ole aina korkealla. Ennemmin huippuosaajat ovat taitavia havaitsemaan itseluottamuksen kokemuksensa hienoisiakin muutoksia ja vaikuttamaan itseluottamukseensa tietoisesti ja tehokkaasti aina tarvittaessa. Näin suoritus ja tekeminen eivät häiriinny merkittävästi, vaikka itseluottamuksen tila vaihteleekin luonnollisella tavalla jatkuvasti.

Tietoisku 4

Itseluottamuksen kehittäminen tapahtuu lähes poikkeuksetta tehokkaimmin niin, että urheilija motivoituu ja kiinnostuu pohtimaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

TrainingFocuksen itseluottamuksen harjoitukset tarjoavat paljon mahdollisuuksia ajatteluun ja pohdiskeluun. Urheilijoita kannattaa kannustaa tähän, mutta ollen samalla kärsivällinen ja antaen aikaa ajatusten vähitellen tapahtuvalle syventymiselle.

Tietoisku 5

Kaikissa TrainingFocuksen itseluottamuksen harjoituksissa tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle käytäntöön vietyihin ajatuksiin ja toimiin. Suurin osa meistä arvelee, että jos ajattelen myönteisesti, itseluottamukseni säilyy helpommin. Mutta miten tuo myönteinen ajattelu saadaan alkuun sekä kehittymään ja säilymään?

Tämän onnistumiseksi tulee laatia yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia; milloin, missä ja mitä teen ja ajattelen, jotta itseluottamukseni säilyy tai palautuu. Näin voidaan kokeilla ja toistaa asioita, kunnes tiedetään toimivatko ne vai muutetaanko suunnitelmia.

concent_3
motiv_4
Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut!

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?