Tietoisku 1

Itsetunto tarkoittaa ihmisen melko pysyvää kokemusta itsestään ihmisenä: kuka ja minkälainen ihminen minä olen. Itseluottamus määritellään useimmiten itsetuntoa enemmän tilanteesta riippuvaiseksi ja muuttuvaksi kokemukseksi.

Näin ollen voidaan puhua esimerkiksi ihmisen ”urheilijaitseluottamuksesta”, eli itseluottamuksesta, jota ihminen kokee urheillessaan ja kilpaillessaan urheiluunsa liittyvissä tapahtumissa.

jääkiekkoilija2
shutterstock_42787582

Tietoisku 2

Itsetunnon ja itseluottamuksen perusta on suorituksista ja menestymisestä riippumaton kokemus oman ihmisarvon ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä.

Valmentajalla on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa tähän perustavaan kokemukseen, joka urheilijalla on itsestään.

Horjumattoman ihmisarvon kokemus syntyy valmentajan ja urheilijan välisen vuorovaikutuksen tuloksena; arvostavien ja välittävien eleiden, ilmeiden, äänensävyjen, tekojen ja sanojen tuloksena sekä kuuntelemalla aidosti kiinnostuneena.

Tietoisku 3

Tunteakseen ja kehittääkseen itseluottamustaan urheilijan täytyy saada myönteistä ja kannustavaa palautetta, joka koskee hänen yrittämistään ja onnistumistaan.

shutterstock_1341749
shutterstock_327832454

Tietoisku 4

Valmentajan on yleensä hyvä pysyä urheilijan ja joukkueen rinnalla tietoisena siitä, mitä urheilijat itseluottamuksen tunteiden ja harjoittelun kanssa tekevät ja kokevat.

Itseluottamus on yksilöllinen ja persoonallinen kokemus, mutta yhtä lailla taito, jota voidaan tietoisesti hioa. Näin ollen yhdessä urheilijoiden kanssa valmentaja oppii parhaiten löytämään keinot, joilla tukea urheilijoita ja koko joukkuetta tehokkaasti ja varmasti ylläpitämään tai palauttamaan suoritusvarmuuden ja itseluottamuksen.

 

Tietoisku 5

Itseluottamuksen kokemiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tehokkaasti myös rinnakkaiset psyykkiset taidot.

Näistä tärkeimpiä itseluottamuksen kokemiseen liittyviä taitoja ja menetelmiä ovat tavoitteenasettelu, tunteiden ja ajattelun hallinta, kuten taitava itsepuhe sekä kilpailuun valmistautuminen.

shutterstock_38258317
shutterstock_347656406

Tietoisku 6

Huipputason urheilijan henkisen vahvuuden usein olennaisin piirre on horjumaton usko omiin kykyihin saavuttaa asetetut tavoitteet (mm. Jones, Hanton & Connaughton, 2002). Tämä on samalla hyvän itseluottamuksen kuvaus.

Lisäksi urheilijat ja valmentajat kuvaavat huipputason itseluottamusta kyvyksi olla paremmin valmistautunut kuin vastustajat, kyvyksi selviytyä huipputason harjoittelun ja kilpailemisen vaatimuksista sekä kyvyksi palautua vastoinkäymisistä nousten niistä ylös yhä päättäväisempänä ja tietoisempana siitä, mikä vie huipulle (mm. Hasmen, kenttä, Gustafsson, 2009).

 

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin itseluottamusharjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa itseluottamustaan ja sen säätelyä yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?