Julkaisut

 • Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2015)
  Psyykkisten taitojen harjoittaminen (Luku 5). Teoksessa: Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu, Suomen Valmentajat ry, VK-Kustannus Oy.
 • Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2012)
  Keskittyminen (Luku 4.7) teoksessa Urheilupsykologian perusteet.
 • Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2011)
  Developing coaches’ excellence as a mental coach. Poster presentation ENYSSP workshop 11.-13.10.2011 Jyväskylä, Finland.
 • Arajärvi, P., Lehtoviita, T. (2011)
  Mitä on henkinen kantti ja miten sitä voi kehittää. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 1/2011.
 • Arajärvi, P (2011)
  Tanssiurheiijat maajoukkueleirillä – psyykkinen valmennus kiinteäksi osaksi urheilijan lajivalmennusta. Valmentaja 4/2010.
 • Arajärvi, P (2011)
  Kuulumisia tanssiurheilumaajoukkueen psyykkisen valmennuksen projektista. Valmentaja 2/2011.
 • Arajärvi, P (2011)
  Käytännön harjoituksia henkisen kantin hallintaan. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 2/2011.
 • Arajärvi, P (2011)
  Nuoret sulkapalloilijat kohti Rioa. Matkalla Huipulle – Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkolehti 3/2011.
 • Holm, T. (2014)
  Urheilijan tyytyväisyys ja valmennuskäyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Pro gradu –tutkielma. Psykologia. Turun yliopisto.
 • Lehtoviita, T. (2011)
  Onnea Suomalaiset maailmanhuiput – ja sinne matkalla olevat urheilijat! Valmentaja 2/2011.
 • Lehtoviita, T. (2008)
  Brittitutkimus valottaa valmentajien psykologisten taitojen hyödyntämistä. Valmentaja 4/2008.
 • Thesleff, P. (2015)
  Tunteensäätelyn taidot voimavarana valmentajan työssä. Valmentaja 5/2015.
 • Thesleff, P. (2014)
  Participation in dance training in Finland – A study of motives and behavior regulation. Pro Gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos.
 • Akela, T. (2007)
  Suomalaisten ammattivalmentajien työhyvinvointi ja työn kuormittavuus ja niiden yhteys valmennusfilosofiaan. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos.
 • Akela, T., Kokkonen, M., Liukkonen, J. (2006)
  Sources of Perceived Workload in Finnish Professional Coaches. Workshop presentation AIESEP World Congress 5-8 July 2006, Jyväskylä, Finland.
 • Akela, T. (2006)
  Ammattivalmentajan työ – hyvinvoinnin tuottaja vai mielen kuormittaja? Valmentaja 4/2006.