Tervetuloa lasten keskittymisen laadukkaan tukemisen ja kehittämisen pariin!

On hienoa, että olet kiinnostunut lasten keskittymisen kehittymisen tukemisesta. Mekin olemme, ja olemme pyrkineet laatimaan niin sinua valmentajaa kuin valmentamiasi lapsia innostavan materiaalipaketin.

Harjoitteet tuovat lajivalmennukseen monipuolisuutta, ja ne lisäävät lasten keskittymistä vahvistavaa ja kehittävää harjoittelua. Harjoitteet ovat helposti sovitettavissa muuhun lasten valmennukseen.

Teorian opiskelu

 • Materiaali tarjoaa ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa lasten keskittymisestä ja sen kehittämisen tavoista. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilevien lasten ja valmentajien kokemuksina.

  Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi lasten kanssa.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa, ja muokkautuvat kiinteäksi osaksi harjoittelua.

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joiden avulla valmentaja saa nopean käsityksen siitä, minkälaisia harjoitteita on tarjolla. Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoitteiden valintaa. Valmentaja voi luoda harjoitteista harjoitusprosessin tai valita harjoittteita yksitellen.

Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että lasten keskittyminen kehittyy lajiharjoittelun ohessa. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa lapsille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia.

shutterstock_38968693
shutterstock_56786194

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Keskittyminen lasten liikunnassa ja urheilussa

Keskittynyt lapsi ymmärtää valmentajan ohjeet ja suorittaa tehtäviä innostuneesti alusta loppuun.

TrainingFocuksen lasten keskittymisharjoitukset sisältävät monipuolisia, harjoitusten yhteydessä toteutettavia vinkkejä lasten keskittymisen edellytysten tarkistamiseen sekä keskittymisen osataitojen harjoittamiseen.

Harjoitteiden tavoitteet

 • Lapset saavat harjoitusten myötä kokemuksia hyvistä keskittymisen hetkistä ja onnistuneista harjoituksista.
 • Lapset alkavat ikätasollaan vähitellen tunnistamaan oman keskittymisen piirteitä ja ymmärtämään, mitä hyvä keskittyminen tarkoittaa.
 • Lasten keskittyminen kehittyy pienin askelin kuukausien ja vuosien kuluessa tullen tietoisemmaksi, pidempiaikaiseksi sekä intensiivisemmäksi, ja myös lajinomaisemmaksi.
 • TrainingFocuksen lasten keskittymisharjoitukset toteutettuaan valmentaja pystyy itse soveltaen jatkamaan vastaavien keskittymisharjoitusten teettämistä harjoitusryhmässään niitä vähitellen vaikeuttaen.
 • Lasten liikunnan ja urheilun keskittymisharjoitusten myötä lapset oppivat taidot, joiden myötä valmentaja voi lasten  tiedollisten kykyjen riittäessä siirtyä TrainingFocuksen nuorille ja aikuisille laadittuihin materiaaleihin, jotka tarjoavat jälleen lisää innostavia harjoitusvaihtoehtoja.

 

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Keskittymisharjoitukset auttavat luomaan lasten harjoituksiin oppimiselle ja viihtymiselle otollisen ilmapiirin.
 • Lapset kiinnostuvat huomaamattaan keskittymisen harjoittamisesta.
 • Keskittymisharjoitukset monipuolistavat harjoituksia ja innostavat lapsia harjoitteluun.
 • Lapset oppivat keskittymisharjoitusten myötä merkittäviä valmiuksia harjoittaa psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä tulevaisuudessa.