Tavoitteet

 • Harjoitus opettaa lapsille keskittymisen säilyttämistä erilaisten häiriötekijöiden alla.
 • Työskentely antaa samalla mahdollisuuden pohtia keinoja ja toimia, joiden avulla valmentaja voi halutessaan edelleen lisätä ja vahvistaa lasten keskittymisen kehittymistä.
 • Harjoitteen tehoa voidaan lisätä järjestämällä harjoitteen suorittaneiden valmentajien kesken keskusteluhetki, jossa jaetaan kunkin ajatuksia ja jokainen voi vielä täydentää omia suunnitelmiaan. Tapaamisessa voidaan kerätä yhteen esimerkiksi koko urheiluseuran valmentajien yhteisiä keinoja lasten itseluottamuksen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Suoritusohjeet

 1. Harjoitus aloitetaan keskustelemalla siitä, että sitäkin voi harjoitella, että kun huomaa tai kuulee jotain harjoitukseen kuulumatonta, siitä ei tarvitse välittää.
 2. Harjoituksessa aiheutetaan sovitusti erilaisia häiriöitä, joita lapset saattavat kohdata harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Etukäteen sovitaan, että kun huomaa häiriön, siitä ei välitetä, vaan harjoitusta jatketaan normaalisti. Näin lapset oppivat vähitellen, ettei turhiin häiriötekijöihin tarvitse ollenkaan reagoida.
 3. Valmentajan tulee sovittaa tahalleen tuotettujen häiriöiden vaikeustaso lasten ikä- ja taitotasoon sopivaksi. Alla on ehdotuksia erilaisten häiriötekijöiden mahdollisuuksista.
  • "Äänihäiriöt: valmentaja voi tuottaa jonkin harjoitukseen kuulumattoman äänen joko omalla äänellään tai sitten pillillä tai käsiä taputtamalla tai kännykällä tai musiikilla tai muulla tavoin."
  • "Ylimääräiset ihmiset: Voidaan sopia jonkun harjoituksissa olevan ylimääräisen henkilön kanssa, että tämä tulee jossain vaiheessa harjoitusta katsomaan tai kävelemään lähelle harjoitusryhmää."
  • "Kaverien pälätys: Sovitaan, että jotkut kaksi ryhmän jäsentä alkavat puhua jostain harjoituksiin kuulumattomasta asiasta. Muut jatkavat harjoitusta häiriintymättä. Kaikki halukkaat saavat vuorotellen kokeilla olla häiriönä."
  • "Olosuhteiden muutokset: Sovitusti yhtäkkiä ”joudutaan” muuttamaan harjoituspaikkaa tai harjoituksen kulkua erilaiseksi."
  • "Odottaminen: harjoitellaan yllättävää odottamista rauhallisesti ja harjoituksen jatkamista sitten keskittyneinä."

Vinkkejä valmentajalle oman keskittymisen taidon harjoittamiseksi:

Voit myös itse valmentajana harjoittaa omaa keskittymisen taitoa silloinkin, kun itse vedät harjoitusta!

 1. Aloita pyrkimällä keskittymään käsillä olevaan tehtävään tai vaikkapa harjoituksen pitämiseen.
 2. Kun keskittyminen herpaantuu, palauta ajatuksesi lempeästi takaisin valmentamiseen. Huomaa tilanne, mutta älä arvioi tai moiti itseäsi.
 3. Jatka siitä, mihin jäit. Kohta ajatuksesi harhailevat uudelleen. Pane tämä merkille ja palaa tehtävään. Jatka näin, kunnes harjoitteluaika/hajroitus on päättynyt.
shutterstock_26715730