Tavoitteet

 • Harjoitus opettaa lapsille, että on tärkeää oppia pitämään ajatukset suorituksessa ja annetussa tehtävässä sen alusta loppuun asti, jotta oppii ja edistyy urheilussa.
 • Harjoituksen avulla lapset motivoituvat harjoittelemaan juuri sitä, että ajatukset eivät herpaannu. 

Suoritusohjeet

 • Harjoitus sopii sekä 6-9-vuotiaille että 10-12-vuotiaille lapsille. Valmentajan tulee kuitenkin arvioida itse, että harjoituksessa annettavat tehtävät sopivat oman ryhmän lasten tasoon ja että tehtäviä vaikeutetaan lasten ikätaso huomioiden.
 • Kerro lapsille harjoituksen tavoite. Esimerkiksi: ”On tärkeää, että kun saa jonkin tehtävän, tekee sen alusta loppuun niin, että ei puuhaile  mitään muuta. Miksi ajattelette, että se voisi olla tärkeää? Se on tärkeää ainakin siksi, että ei satu mitään, ja sitten se on tärkeää myös siksi, että oppii nopeammin ja voi tehdä uusia juttuja.”
 • Kerro lapsille, että tätä asiaa harjoitellaan nyt niin, että annat ensin heille ihan lyhyitä tehtäviä, ja kokeillaan pysyykö ajatus niissä koko ajan mukana. Sitten aina kun sujuu hyvin, annat palkinnoksi vähän pidempiä tehtäviä ja katsotaan, onnistuuko ajatusten pitäminen koossa niissäkin!
 • Aloittakaa harjoittelu hyvin helpoilla ja yksinkertaisilla lajiin kuuluvilla suorituksilla, kuten yksi tasahyppy tai yksi kuperkeikka. Lapset suorittavat annetun suorituksen ja sen jälkeen kertovat, pysyikö ajatus koko ajan suorituksessa. Valmentaja myös kiittää ja kannustaa, kun lapset suorittavat keskittyneesti ja häiriöitä ei tapahdu. Jos taas on nähtävissä keskittymisen herpaantumista, huomautetaan siitä ystävällisesti, jotta lapset oppivat, että juuri sellainen käytös kertoo, että ajatus ei ole pysynyt tehtävässä.
 • Valmentaja antaa vähitellen pidentyviä ja monimutkaistuvia tehtäviä, jolloin keskittymisen vaatimus vaikeutuu.
 • Kun lapset onnistuvat pitämään keskittymisen riittävän hyvin minuuttien ajan, tulee valmentajan huomioida, että tehtävien välillä on oltava taukoja, jolloin keskittyminen saakin herpaantua.

Hauska tietää:

 • Keskittymistä vaativa liikunta auttavat ajatusten nollaamiseen sekä lapsilla että aikuisilla
 • Liikunta lisää keskittymiskykyä ja auttaa lapsia oppimaan yhä nopeammin, koska tiedonkäsittely ja muistitoiminnot kehittyvät
 • Keskittymisen harjoittelu taas auttaa liikkumaan yhä sitkeämmin
 • Lapset oppivat pääasiassa mallintamalla. He katsovat toisista mallia ja tekevät itse perässä. Hyödynnä tätä tietoa myös keskittymisenharjoitteissa!

Kurssin seuraava harjoite ohja sinut ja harjoitusryhmäsi lapset tutustumaan keinoihin, jotka auttavat poistamaan häiriötekijöitä hajroituksista, jolloin keskittyminen olennaiseen onnistuu yhä paremmin ja innostuńeemmin!

 

Mukavia hetkiä sinulle ja ryhmäsi lapsille keskittymisen taidon opettelun kanssa!

shutterstock_400565536