Tavoitteet

  • Keskittymistehtävät antavat vinkkejä erilaisista pienistä, lajiharjoitusten sisällä toteutettavista harjoituksista, jotka opettavat lapsille keskittymiskyvyn perusteita.
  • Lapset oppivat muunmuassa huomion kiinnittämistä yhteen asiaan, oman aktiivisuuden suuntaamista yhteen asiaan kerrallaan sekä ymmärtämään, mitä sana keskittyminen tarkoittaa ja miltä tuntuu, kun on keskittynyt. 

Suoritusohjeet

  • Alla sekä harjoitelomakkeessa on mainittu erilaisia tekijöitä, jotka ovat tärkeitä ajatellen lasten lasten kehittymistä liikunnan ja urheilun parissa.
  • Tutustu tehtäviin ensin valmentajana ja tulosta ne halutessasi mukaan harjoituksiin.
  • Suunnittele etukäteen, mikä tehtävä sopisi harjoitusryhmällesi milloinkin kokeiltavaksi ja harjoiteltavaksi.
  • Toista tehtäviä niin monta kertaa, että huomaat lasten oppineen niiden suorittamisen ja huomaat todennäköisesti myös keskittymisen kehittymistä.
  • Kun huomaat lasten keskittyvän hyvin, kiitä heitä, ja kannusta heitä toimimaan samalla tavoin ja tunnistamaan samanlaisia olotiloja myös muissa harjoituksen kohdissa ja vaikkapa koulussa.

Vinkkejä keskittymisharjoitteiden toistoon:

  • Harjoitukset voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä!
  • Harjoituksia voidaan toistaa useita kertoja, minkä jälkeen niitä voidaan jatkaa sen verran soveltaen, että kiinnostus tehtäviin säilyy.

Kurssin seuraava harjoite opettaa lapsille, että on tärkeää oppia pitämään ajatukset suorituksessa ja annetussa tehtävässä sen alusta loppuun asti, jotta oppii ja edistyy urheilussa.

 

Innostavia opetushetkiä sinulle ja ryhmällesi!

shutterstock_99376097