Tavoitteet

 • Harjoite helpottaa ja ohjaa valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, mitkä tekijät omassa valmennuksessa liittyvät voimakkaimmin lasten keskittymisen kehittämiseen.
 • Työskentely antaa samalla mahdollisuuden pohtia keinoja ja toimia, joiden avulla valmentaja voi halutessaan edelleen lisätä ja vahvistaa lasten keskittymisen kehittymistä.
 • Harjoitteen tehoa voidaan lisätä järjestämällä harjoitteen suorittaneiden valmentajien kesken keskusteluhetki, jossa jaetaan kunkin ajatuksia ja jokainen voi vielä täydentää omia suunnitelmiaan. Tapaamisessa voidaan kerätä yhteen esimerkiksi koko urheiluseuran valmentajien yhteisiä keinoja lasten keskittymisen taidon vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Suoritusohjeet

 • Alla sekä harjoitelomakkeessa on mainittu erilaisia tekijöitä, jotka ovat tärkeitä ajatellen lasten keskittymisen taidon kehittymistä liikunnan ja urheilun parissa.
 • Pohdi ja vastaa valmentajan kysymyslomakkeen kysymyksiin niitä rauhassa pohtien.
 • Jos jokin kysymys herättää ajatuksia tai kysymyksiä, joista haluaisi keskustella ajatusten selvittämiseksi tai uusien ideoiden saamiseksi, suosittelemme keskustelua seuran valmentajien kesken yhteisten ideoiden luomiseksi ja käytäntöön saattamiseksi.

Lasten keskittymisen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä:

 1. Keskittyminen tarkoittaa sitä, että lapsi onnistuu kiinnittämään huomion oikeisiin asioihin oikealla hetkellä, ja onnistuu säilyttämään huomionsa suorituksessa, kunnes se on loppuun asti suoritettu.
 2. Erilaiset suoritukset ja lajit vaativat erilaisia keskittymisen tapoja. Esimerkiksi hippaleikki, jossa pelastetaan kiinnijääneitä, kehittää laaja-alaista keskittymistä, kun lapsen on havainnoitava, missä kiinnijääneet sijaitsevat. Toisaalta hippa kehittää myös keskittymisen tavan vaihtamista kapeammalle, kun lapsi kiinnittää huomionsa nopeasti siihen, missä hippa puolestaan sijaitsee.
 3. Lasten keskittymisen harjoittamisessa on olennaisinta se, että olosuhteet, laadukas ohjaus ja muut keskittymisen edellytykset on luotu mahdollisimman toimiviksi.
 4. Jos lapset ovat innostuneita ja kokevat olonsa mukavaksi ja turvalliseksi, he useimmiten keskittyvät itsestään tehtäviin hyvin.
 5. Lapsi kykenee usein luonnostaan elämään ja keskittymään kiinnostavaan tehtävään tässä ja nyt. Toisaalta tämä tuottaa haasteita syy-seuraus –suhteiden ymmärtämiseen, kuten että "on tärkeää tänään venytellä, jotta pystyisi puoli vuotta myöhemmin johonkin vaikeampaan suoritukseen".
 6. Pienten lasten keskittymisen harjoittaminen tapahtuu leikkien ja erilaisten kokeilujen avulla. Kun lapset kuuntelevat kiinnostuneesti tai suorittavat jonkin kivan tehtävän nopeasti ja tehokkaasti, saavat lapset kokemuksia siitä, minkälainen olotila ja minkälaiset tuntemukset ja ajatukset johtavat hyviin suorituksiin ja oppimisen kokemuksiin.
 7. Keskimäärin 10 vuoden iästä alkaen lapsen kehitys on sillä tasolla, että hänelle voi alkaa puhua itse keskittymisestä ja aloittaa näin prosessin, jonka avulla lapsi oppii vähitellen tunnistamaan omia keskittymisen tapoja.
 8. Lapsi oppii keinoja, joiden avulla juuri hän onnistuu huomion suuntaamisessa, keskittymisen palauttamisessa sekä oikeanlaisen vireystilan saavuttamisessa.

Kurssin seuraava harjoite ohjaa sinut tarkkailemaan hyviä keksittymisrutiineja, mikä on kiinnostava ja oivalluttava menetelmä lasten keskittymisen kehittämisen tiellä.

 

Innostavia tarkkailun hetkiä sinulle ja kollegoillesi!