Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite: Keskittymisen edellytykset ja varmistajat

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tutustua omaan keskittymiseen lajiharjoituksen eri vaiheissa sekä tarkastella lajiharjoitustilanteita varmistaen, että niihin sisältyy piirteitä, elementtejä ja asioita, joiden avulla laadukas keskittyminen voi toteutua.

Harjoite sisältää kolme vaihetta. Ensin keskustellaan keskittymisestä, minkä jälkeen valitaan keskittymisen varmistajia harjoituksen eri vaiheisiin. Kolmannessa vaiheessa tarkkaillaan, miten keskittymisen varmistajat toteutuvat lajiharjoitusten aikana.

Harjoite: Keskittymisen tarkkailupäiväkirja

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat huomioivat  keskittymisen kokemuksia ja oppivat tunnistamaan tilanteita, jotka vaikuttavat omaan keskittymisen laatuun.

Harjoitteessa tarkkaillaan sovitun ajanjakson ajan keskittymisen kokemuksia kirjaten niitä päiväkirjalomakkeeseen.

Harjoite: Kysymyksiä keskittymisestä

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden itsetuntemusta liittyen omaan keskittymiseen, jotta he voivat jatkossa työskennellä tehokkaasti keskittymisen ja muiden psyykkisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Harjoitteessa on erilaisia kysymyksiä, jotka auttavat tarkistamaan, vaikuttavatko kyseessä olevat asiat urheilijan keskittymisen laatuun. Kysymyksiä voi käyttää hyödyksi erilaisin tavoin.

Harjoite: Keskittymiskykyä harjoittavat tehtävät

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista tietoisesti valittuun asiaan sekä huomion säilyttämistä valitussa asiassa. Tämä harjoite kehittää harjoittelun laatua sekä kehittymisen nopeutta. Tehtävät kannustavat ajattelemaan harjoituksen aikana kehittymisen ja keskittymisen kannalta olennaisia asioita.

Harjoitteessa urheilijat suorittavat pieniä keskittymiseen liittyviä tehtäviä osana lajiharjoitusta ja esimerkiksi omaa vuoroa odottaessaan.

Harjoite: Kuinka pitkään pystyt keskittymään yhteen asiaan

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen tavoitteena on tutustua omaan kykyyn suunnata huomio valittuun kohteeseen ja säilyttää huomio kohteessa. Tämä harjoite kehittää myös keskittymisen suuntaamista eri aistien välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Harjoitteessa urheilijat mittaavat sekuntikellolla aikaa, jonka he pystyvät keskittymään valittuun huomion kohteeseen. Harjoitetta toistetaan, ja lomakkeen avulla seurataan urheilijoiden kehittymistä.

Harjoite: Nyt menee hyvin!

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on oppia tunnistamaan yhä tarkemmin, kun oma keskittyminen onnistuu, ja ymmärtää, mistä se silloin johtuu. Tavoitteena on samalla oppia keskittymään tasaisen laadukkaasti mahdollisimman pitkään ja usein.

Harjoite toteutetaan niin, että valmentaja tarkkailee urheilijoitaan lajiharjoituksen aikana. Kun valmentaja huomaa jonkun urheilijan näyttävän siltä, että hän keskittyy laadukkaasti, ilmaisee valmentaja tämän huomionsa urheilijalle.