Tervetuloa keskittymisen valmentamisen pariin!

Tavoitteet

 • Tutustua oman keskittymisen laatuun lajiharjoituksen eri vaiheissa.
 • Tarkastella ja tarvittaessa kehittää lajiharjoitustilanteita varmistaen, että niihin sisältyy piirteitä, elementtejä ja asioita, joiden myötä laadukas keskittyminen voi toteutua.

Onnistuneet keskittymisen kokemukset motivoivat jatkamaan harjoittelua ja tekemistä. Ihminen hyötyy tehokkaasti erilaisista keskittymisen harjoituksista, joiden avulla omaa keskittymiskykyä voi kehittää kohti huipputaitavuutta!

Suoritusohjeet

 • Aloita harjoite pyytämällä urheilijat keskustelemaan lajiharjoituksen aluksi siitä, miten keskittyminen harjoituksiin yleensä tapahtuu ja onnistuu.
  • Keskustelkaa asiasta käymällä läpi alla luetellut lajiharjoituksen vaiheet .
  • Valitkaa jokaiseen vaiheeseen yksi asia, jonka toteuttamalla keskittymisen edellytykset ovat hyvät tai paranevat.
  • Näitä asioita tai toimenpiteitä kutsutaan ”keskittymisen varmistajiksi”.
  • HUOMIO! Halutessaan voi ottaa käsittelyyn vain yhden vaiheen kerrallaan vaikkapa kuukaudeksi, ja käydä vähitellen esimerkiksi harjoitusvuoden aikana harjoituksen kaikki vaiheet läpi.
  • Käyttäkää halutessanne apuna harjoitelomaketta.

Lajiharjoituksen vaiheet, joihin suunnitellaan keskittymisen varmistaja:

  1. Valmistautuminen ennen harjoitusta
  2. Harjoitukseen valmistautuminen, kun ollaan jo tultu harjoituspaikalle
  3. Harjoituksen alkupuolisko
  4. Harjoituksen keskivaihe
  5. Harjoituksen loppuvaihe
  6. Aika pukuhuoneessa tai vastaavassa harjoituksen päätyttyä

 

 • Tarkkaile urheilijoiden kanssa valittujen keskittymisen varmistajien toimivuutta.
 • Suunnitelkaa niitä tarvittaessa lisää tai muuttakaa jo olemassa olevia varmistajia.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat innostuvat keksimään itselleen keskittymisen varmistajia, kun he huomaavat niiden lisäävän harjoittelun laatua ja vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi onnistumisten määrään.
 • Keskittyminen laatu paranee lajiharjoituksissa!
 • Urheilijat ottavat itse vastuuta keskittymisestään yhä enemmän ja tuloksellisemmin.
shutterstock_59466751
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tutustua omaan keskittymiseen lajiharjoituksen eri vaiheissa sekä tarkastella lajiharjoitustilanteita varmistaen, että niihin sisältyy piirteitä, elementtejä ja asioita, joiden avulla laadukas keskittyminen voi toteutua.

Harjoite sisältää kolme vaihetta. Ensin keskustellaan keskittymisestä, minkä jälkeen valitaan keskittymisen varmistajia harjoituksen eri vaiheisiin. Kolmannessa vaiheessa tarkkaillaan, miten keskittymisen varmistajat toteutuvat lajiharjoitusten aikana.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?