Tervetuloa keskittymisen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa tarkkaillaan keskittymistä lajiharjoituksen yhteydessä!

Tavoitteet

  • Tavoitteena on, että urheilijat tutustuvat omaan keskittymiskykyyn ja tunnistavat keskittymisensä vaihtelua.
  • Urheilijat tarkkailevat, mitkä asiat vaikuttavat mitenkin omaan keskittymiseen.

Suoritusohjeet

  • Pyydä urheilijoita kirjaamaan viiden harjoituksen aikana/jälkeen ajatuksia ja huomioita siitä, miten keskittyminen sujuu ja miten harjoitukset onnistuvat.
  • Ajatuksia kirjataan sekä onnistumista arvioidaan sekä lajiharjoitusten että myös kaikkien muiden harjoitusten jälkeen, kuten voimaharjoitukset, venyttelyt, lenkit tai muut vastaavat.
  • Viiden harjoituksen jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan tehdyistä havainnoista ja huomioista – mitä kukin on oppinut omasta keskittymisestään ja huomataanko yhteyttä keskittymisen ja harjoittelun laadun välillä?
  • Jos halutaan tai on tarpeen, voidaan tarkkailujaksoa pidentää, ja se voidaan toistaa aina, kun jostain syystä halutaan kiinnittää urheilijan keskittymiseen tarkempaa huomiota.

Vinkkejä

  • Tehokas vaihtoehto on myös se, että jokainen huomioi oman keskittymisen lisäksi myös muiden keskittymistä! Näin urheilijat voivat oppia toisiltaan uusia keinoja keskittymisen kohentamiseen aina tarvittaessa.
  • Valmentaja voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan syventää tehtävän antia keskustelemalla vuoroin urheilijoiden tai koko ryhmän kanssa siitä, mitä tehtävä on antanut ja opettanut, ja siitä, miksi keskittymisen tarkkailu on tärkeää.

Voit huomata, kuinka urheilijat oppivat tietoisesti havainnoimaan keskittymistään, mikä vaikuttaa usein hyvin myönteisesti harjoittelun laatuun ja motivoitumiseen.

compet_3
beachvolley
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat huomioivat  keskittymisen kokemuksia ja oppivat tunnistamaan tilanteita, jotka vaikuttavat omaan keskittymisen laatuun.

Harjoitteessa tarkkaillaan sovitun ajanjakson ajan keskittymisen kokemuksia kirjaten niitä päiväkirjalomakkeeseen.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?