Tässä harjoituksessa lisätään lajiharjoittelun lomaan pieniä tehtäviä, jotka harjoittavat keskittymisen taitoja!

Tavoitteet

 • Tavoitteena on harjoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista tietoisesti johonkin valittuun tai oleelliseen asiaan.
 • Tavoitteena on harjoitella huomion säilyttämistä valitussa asiassa ja samalla häiriötekijöiden poissulkemista mielestä.
 • Harjoite kehittää lajiharjoittelun laatua.

Suoritusohjeet

 • Pyydä urheilijoita suorittamaan alla esitettyjä keskittymistehtäviä.
 • Tehtäviä voi keksiä itse lisää tilanteen ja lajin mukaisesti. Pyydä myös urheilijoita itse keksimään tehtäviä!
 • Kysy säännöllisin väliajoin urheilijoilta, huomaavatko he, että jonkin toistetun tehtävän suorittaminen sujuisi harjoittelun myötä helpommin tai että tehtävän tekeminen vaikuttaisi positiivisesti keskittymiseen, harjoitteluun tai oppimiseen!
 • Anna valmentajana urheilijoille positiivista palautetta huomatessasi heidän toteuttavan laadultaan hyvää harjoittelua ja keskittymistä.

Tehtävä 1: Ohjeiden jakaminen

 • Kerro harjoituskaverillesi, mitkä ohjeet itse sait edellisen suorituksesi jälkeen. Kysy sen jälkeen kaverilta, mitkä ohjeet hän sai ja kuuntele hänen vastauksensa tarkasti. Vertailkaa saamianne ohjeita, ja pohtikaa, miksi ohjeenne ovat erilaiset tai samanlaiset.

Tehtävä 2: Tarkkaillaan suorituksia

 • Kun odotat omaa vuoroasi, tarkkaile toisen urheilijan suoritus tai toisten urheilijoiden suorituksia ja laske, kuinka monta kertaa hän tai he onnistuvat tekemään liikkeen hyvällä tekniikalla (muuta tähän jokin lajinomainen suorituksen osa, jota toivot urheilijan tarkkailevan).

Tehtävä 3: Annetaan ajatusten herpaantua

 • Odottaessasi tee näin: Anna tahallaan ajatustesi herpaantua harjoituksesta johonkin ihan muuhun. Palaudu hetken aikaa antaen ajatustesi vaellella ihan missä vain asioissa. Palauta sitten tietoisesti keskittymisesi takaisin harjoitukseen.

Tehtävä 4: Kerrataan, mihin keskitytään!

 • Kun oma vuorosi on lähellä, keskity kertaamaan, mihin aiot itse keskittyä seuraavassa suorituksessa ja miten toimit, jotta tämä onnistuu.

Vinkkejä

 • Älä vaadi urheilijoilta täydellistä keskittymistä liian pitkiä aikoja, vaan opetelkaa yhdessä suunnittelemaan harjoitus sellaiseksi, että siinä voi tapahtua luonnollista keskittymisen vaihtelua!
 • Kun pyydät urheilijoita kuvailemaan keskittymisensä vaihtelua ja sitä, kuinka he tietoisesti nostavat ja laskevat keskittymisensä tasoa, kehittyvät samalla myös suoritusvarmuus ja itseluottamus! Urheilijat siirtyvät vähitellen itse vastuuseen omasta onnistumisestaan ja siihen olennaisesti liittyvästä suoritustilan säätelystä.
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista tietoisesti valittuun asiaan sekä huomion säilyttämistä valitussa asiassa. Tämä harjoite kehittää harjoittelun laatua sekä kehittymisen nopeutta. Tehtävät kannustavat ajattelemaan harjoituksen aikana kehittymisen ja keskittymisen kannalta olennaisia asioita.

Harjoitteessa urheilijat suorittavat pieniä keskittymiseen liittyviä tehtäviä osana lajiharjoitusta ja esimerkiksi omaa vuoroa odottaessaan.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?