Tämä on hauska harjoitus, jossa urheilijat kokeilevat, kuinka kauan he onnistuvat säilyttämään huomionsa valitussa kohteessa.

Tavoitteet

 • Tutustua omaan kykyyn suunnata huomio valittuun kohteeseen ja säilyttää keskittyminen siinä mahdollisimman pitkään.
 • Harjoittaa ja tarkastella keskittymisen suuntaamista eri aistien välityksellä saatuihin ärsykkeisiin.
 • Saada hauska mittari oman huomion suuntaamisen kyvyn kehittymiselle, mikä motivoi harjoittamaan omaa keskittymiskykyä muutenkin yhä paremmaksi.

Keskustelkaa siitä, mitä keskittymisen herpaantuminen annetusta huomion kohteesta tarkoittaa: Lasketaanko herpaantuminen tapahtuneeksi, jos joutuu pinnistelemään ajatuksen pysymiseksi kohteessa?

Suosittelemme, että pinnistely sallitaan, sillä ihminen ei keskimäärin pysty pitämään ajatuksiaan yhdessä kohteessa kovinkaan kauaa, eikä siihen ole yleensä tarvettakaan. Hyödyllisempi ja tavoiteltava taito on sen sijaan se, että huomaa ajatusten harhailun mahdollisimman nopeasti, ja osaa palauttaa ajatukset olennaiseen kohteeseen tehokkaasti.

Suoritusohjeet

 • Tulosta kaikille urheilijoille harjoitelomake tai vaihtoehtoisesti anna jokaiselle tyhjä paperi ja kynä.
 • Valitkaa ensin alla esitetyistä tehtävistä jokin huomion suuntaamisen kohde. Ottakaa sekuntikellolla aikaa, kuinka kauan kukin urheilija pystyy keskittymään sovittuun asiaan. Voitte toistaa ajanoton muutaman kerran.
 • Ajanotto kannattaa tehdä suunnilleen, eli esimerkiksi niin, että valmentaja kertoo ajan joka viides sekunti ja urheilija painaa mieleen viimeisimmän ajan, jonka valmentaja sanoi, kun urheilijan keskittyminen oli herpaantunut.
 • Lopuksi urheilijat kirjaavat lomakkeeseen tai paperiin oman parhaan aikansa.
 • Mitatkaa samalla tai eri kerroilla aika kaikkien lomakkeessa mainittujen huomion kohteiden osalta ja kirjatkaa tulokset ylös. Käyttäkää mielellään apuna oheista lomaketta, koska se helpottaa tulosten kehittymisen arviointia.
 • Tarkastelkaa, kenen on helpompi tai vaikeampi keskittyä mihinkin kohteeseen. On yksilöllistä, mihin kohteeseen on helppoa tai vaikeampaa keskittyä.
 • Anna urheilijoille tehtäväksi harjoitella kaikkia kokeiltuja huomion suuntaamisen kohteita.
 • Harjoitelkaa välillä lajiharjoituksissa, ja lisäksi urheilijat harjoittelevat kotona.
 • Ottakaa uudelleen yhdessä aikaa sekuntikellolla kaikissa tehtävissä esimerkiksi kahden tai kolmen viikon välein, ja kirjatkaa tulokset lomakkeisiin.
 • Viimeistään pitkällä aikavälillä urheilijat saavat havaita tulostensa kohenevan, mikä lisää itseluottamusta ja urheilijan uskoa siihen, että hän pystyy ja kykenee keskittymään hyvin ja sulkemaan häiriötekijöitä pois mielestään.

Erilaiset huomion suuntaamisen kohteet:

 1. Urheilija tuijottaa jotain lajiin liittyvää esinettä tai asiaa, kuten palloa tai harjoitussalin ovea.
 2. Urheilija koskettaa jotain lajiin liittyvää esinettä tai pintaa, kuten mailaa tai lattiamateriaalia.
 3. Urheilija keskittyy omaan hengitykseensä.
 4. Urheilija kuuntelee jotain valittua ääntä harjoitustilassa tai muualla.
 5. Urheilija kuvittelee jonkin sovitun, lajinomaisen tilanteen ja pitää ajatukset siinä. Tilanne voi sisältää liikettä ja siis tämän liikkeen kuvittelua.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat innostuvat kokeilemaan yhä uudelleen pidentääkseen aikaansa, jonka he kykenevät säilyttämään valitussa kohteessa.
 • Vaikka huomion suuntaaminen kohteeseen on vain yksi keskittymisen osatekijä, motivoi tämän osa-alueen kehittyminen urheilijoita kokonaisuudessaan kehittämään keskittymistä.
 • Urheilijoiden itseluottamus kohenee, kun keskittymiskyky paranee.
shutterstock_146196350
shutterstock_2801199

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on tutustua omaan kykyyn suunnata huomio valittuun kohteeseen ja säilyttää huomio kohteessa. Tämä harjoite kehittää myös keskittymisen suuntaamista eri aistien välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Harjoitteessa urheilijat mittaavat sekuntikellolla aikaa, jonka he pystyvät keskittymään valittuun huomion kohteeseen. Harjoitetta toistetaan, ja lomakkeen avulla seurataan urheilijoiden kehittymistä.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?