Tässä harjoituksessa käydään läpi keskittymiseen liittyviä kysymyksiä, joita voit hyödyntää urheilijoiden kanssa!

Tavoitteet

 • Tavoitteena on viritellä hyödyllisiä ja mukavia keskusteluja urheilijoiden kesken ja kanssa liittyen keskittymisen merkitykseen ja vaikutukseen urheilussa.
 • Samalla voidaan tarkastella, minkälaiset asiat vaikuttavat urheilijoiden keskittymiseen, ja tulisiko näitä asioita jotenkin kehittää.

Suoritusohjeet

 • Käytä harjoitteessa annettuja kysymyksiä itsellesi ja urheilijoillesi sopivalla tavalla.
  • Voit antaa urheilijoille harjoitelomakkeet kotitehtäväksi.
  • Voit käydä kysymykset läpi urheilijan kanssa suullisesti.
  • Voit pyytää koko ryhmää keskustelemaan kanssasi kysymyksistä.
  • Voit jakaa urheilijat keskustelemaan valitsemastasi kysymyksestä pareittain tai pienryhmissä.
 • Edetkää pohtimaan jokaisen kysymyksen kohdalla myös sitä, tulisiko tehdä jotain muutoksia, jotta keskittymisen edellytykset olisivat vieläkin paremmat!

Pyydä urheilijoita pohtimaan ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Nukutko riittävästi, jolloin keskittymisen vaatimukset voidaan asettaa korkealle?
 2. Harjoitteletko ja kilpailetko useimmiten riittävän palautuneessa tilassa, joka mahdollistaa hyvän keskittymisen? Onko harjoituksissa riittävästi taukoja?
 3. Oletko yleensä valmistautunut harjoituksiin tai kilpailuihin niin, että keskittymisesi ei häiriinny sellaisten asioiden vuoksi, joihin olisit voinut vaikuttaa, esimerkiksi nälkä, hoitamaton puhelinsoitto, paineet koulusuorituksista tms.?
 4. Onko harjoittelusi monipuolista ja kiinnostavaa niin, että keskittymisen säilyminen pitkissäkin harjoituksissa on mahdollista?
 5. Saatko sellaista palautetta itseltäsi, valmentajaltasi tai jostain muualta, joka auttaa sinua tietämään, mihin sinun tulee keskittyä tiettyä suoritusta tehdessäsi tai tietyssä tilanteessa?
 6. Onko harjoitustiloissa tai -tilanteissa joitain sellaisia häiriötekijöitä, jotka toistuvasti vaikeuttavat keskittymistäsi? Voiko näille asioille tehdä jotain? Jos ei, voitko ajatella, että on hyvä mahdollisuus harjoitella sietämään tällainen häiriö?
 7. Nautitko harjoittelusta ja kilpailemisesta, vai onko sinulla jostain ulkopuolelta tai itsestäsi nousevia paineita, jotka vaikeuttavat keskittymistäsi?
 8. Onko sinulle tullut mieleen muita asioita, jotka saattavat vaikuttaa keskittymiseesi harjoituksissa?
 9. Mainitse mahdollisimman monta tekijää harjoitusolosuhteistasi ja harjoittelustasi, jotka auttavat sinua keskittymään hyvin ja jotka haluat jatkossakin säilyttää ja tehdä samoin.

Vinkkejä

Muista! Taitava keskittyminen on ennen kaikkea sitä, että huomaa keskittymisen herpaantumisen mahdollisimman pian, ja osaa palauttaa keskittymisen olennaiseen.

shutterstock_29417803
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden itsetuntemusta liittyen omaan keskittymiseen, jotta he voivat jatkossa työskennellä tehokkaasti keskittymisen ja muiden psyykkisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Harjoitteessa on erilaisia kysymyksiä, jotka auttavat tarkistamaan, vaikuttavatko kyseessä olevat asiat urheilijan keskittymisen laatuun. Kysymyksiä voi käyttää hyödyksi erilaisin tavoin.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?