Tässä harjoituksessa huomioidaan, kun keskittyminen sujuu hyvin, ja kerrotaan se urheilijalle!

Tavoitteet

 • Oppia huomaamaan yhä tarkemmin ja useammin, kun oma keskittyminen onnistuu, ja ymmärtää, mistä se silloin johtuu.
 • Oppia keskittymään tasaisen laadukkaasti.

Kun urheilijan suoritus on pitkälle automatisoitunut eikä siinä ole havaittavia virheitä, onnistuu ja sujuu keskittyminenkin yleensä hyvin. Suoritus tulee "ikään kuin selkärangasta". Tällöin ei yleensä ole tarkoituksenmukaista lähteä enää pilkkomaan suoritusta keskittymisen kannalta osiin, koska niin voidaan jopa häiritä automatisoitunutta prosessia.

Keskittymistä voidaan siis turvallisesti harjoittaa monin tavoin, mutta "valmiisiin" liikemalleihin ja suorituksiin keskitytään kokonaisuuksina ja urheilija harjoittelee keskittymisen suuntaamista, ylläpitämistä ja palauttamista sekä häiriöiden sietoa liittyen kokonaisiin lajisuorituksiin.

Suoritusohjeet

 • Tarkkaile urheilijoita lajiharjoituksen aikana.
 • Kun huomaat jonkun urheilijan näyttävän siltä, että hän keskittyy laadukkaasti, ilmaise tämä huomiosi urheilijalle seuraavasti:
  • Kysy, pitikö paikkansa, että keskittyminen juuri äsken oli laadukasta.
  • Kysy, mistä urheilija ajattelee hyvän keskittymisen johtuvan, miten urheilija toimi ja ajatteli, kun tuloksena oli hyvä keskittyminen.
 • Lopuksi sopikaa lyhyesti, että urheilija pyrkii samoilla keinoilla saavuttamaan uudestaan hyvän keskittymisen tilan.
  • Voit myös kysyä, mihin urheilija aikoo seuraavaksi keskittyä – tämä varmistaa, että urheilija jatkaa harjoitusta olennaisen asian äärellä.
 • Jos urheilija raportoi, että keskittyminen ei ollut hyvää, vaikka se näytti valmentajasta siltä, valmentaja kysyy, mitä urheilija voisi mielestään tehdä, jotta keskittyminen parantuisi.
  • Sopikaa yhdessä jonkin toimenpiteen kokeilemisesta.
  • Myös se tuo lisätehoa harjoitteluun, kun valmentaja antaa systemaattisesti kannustavaa palautetta urheilijoiden keskittymisen harjoittelusta ja sen onnistumisesta.

Vinkkejä

 • Harjoitteen tehoa voi lisätä kertaamalla harjoituksen lopuksi ja milloin vain, minkälaiset asiat edesauttoivat urheilijoita keskittymään hyvin.
 • Ohje ”Keskity nyt” ei useinkaan ole paras mahdollinen ohje, kun halutaan parantaa urheilijan keskittymistä tiettynä hetkenä. Urheilija hyötyy yleensä selvästi enemmän siitä, että hänelle kerrotaan tai hän itse miettii mikä olisi sillä hetkellä onnistumisen kannalta olennainen huomion suuntaamisen kohde.

Haluamme onnitella keskittymisen laadukkaasta valmentamisesta! Toivottavasti materiaali on tarjonnut paljon vinkkejä keskittymisen monipuoliseen kehittämiseen.

Jatka harjoitteiden toistamista urheilijoidesi kanssa. Harjoitteet eivät vanhene, vaan ne tuovat aina uudelleen lisää osaamista ja auttavat syventämään keskittymisen taitoja osaksi pysyvää toimintaa!

shutterstock_55530706
shutterstock_697538326

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia tunnistamaan yhä tarkemmin, kun oma keskittyminen onnistuu, ja ymmärtää, mistä se silloin johtuu. Tavoitteena on samalla oppia keskittymään tasaisen laadukkaasti mahdollisimman pitkään ja usein.

Harjoite toteutetaan niin, että valmentaja tarkkailee urheilijoitaan lajiharjoituksen aikana. Kun valmentaja huomaa jonkun urheilijan näyttävän siltä, että hän keskittyy laadukkaasti, ilmaisee valmentaja tämän huomionsa urheilijalle.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?