Tietoisku 1 

Keskittyminen tarkoittaa huomion suuntaamista tehtävän onnistumisen kannalta olennaisiin asioihin. Keskittyminen on taito. Ihminen pystyy itse vaikuttamaan keskittymiseensä. Omaa keskittymiskykyä on näin harjoittelun avulla mahdollista kehittää yhä paremmaksi.

Keskittymiskyvyn tietoisen kehittämisen edellytys on, että urheilija pystyy kuvaamaan, mitä keskittyminen tarkoittaa ja miltä hänestä tuntuu, kun keskittyminen sujuu hyvin tai heikommin.

shutterstock_347656406

Tietoisku 2

Keskittymiskyvyn kehittyminen on nopeampaa, jos sitä harjoitellaan lajiharjoitusten osana tietoisesti, eli niin, että urheilijat tietävät harjoittelun kohdistuvan esimerkiksi tekniikan oppimisen ohella myös keskittymisen taitojen kehittämiseen.

Keskittymiskyky kehittyy tehokkaasti, kun urheilija oppii tunnistamaan tapansa keskittyä ja tarkkailee keskittymistään huomioiden, miten erilaiset ajatukset ja tekemiset vaikuttavat keskittymisen laatuun.

Tietoisku 3

Keskittymiskyky voidaan jakaa osataitoihin, joita ovat: taito suunnata tarkkaavaisuus olennaisiin asioihin, taito säilyttää tarkkaavaisuus valitussa asiassa, taito sulkea sisäiset/ulkoiset häiriötekijät pois mielestä tai käsitellä ne niin, että suoritus ei häiriinny ja taito palauttaa tarkkaavaisuus tehtävään sen häiriydyttyä.

imagery_4
regate 2

Tietoisku 4

Keskittymisen häiriintyminen voi johtua sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä, joista sisäisiä ovat esimerkiksi häiritsevät ajatukset tai tuntemukset ja ulkoisia esimerkiksi sää, yleisö tai välineet.

 

Huippukeskittymistä ei voi ylläpitää kovin pitkiä aikoja kerrallaan, vaan taitavuus perustuu ennemmin siihen, että havaitsee nopeasti keskittymisen herpaantumisen ja osaa palauttaa sen ennen kuin suoritus häiriintyy merkittävästi.

Tietoisku 5

Keskittymisen vaatimukset voivat olla eri lajeissa hyvinkin erilaisia. Siksi keskittymisen taitavuuden saavuttaminen vaatii usein lajinomaisen keskittymisen analyysia ja lajinomaista harjoittelua.

girl standing on diving board

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa keskittymisen taitoaan yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?