Tervetuloa lasten kilpailemisen valmentamisen pariin!

On hienoa, että olet kiinnostunut lasten kilpailemisen ja pelaamisen tarkastelusta. Mekin olemme, ja olemme pyrkineet laatimaan niin sinua valmentajaa kuin valmentamiasi lapsia innostavan materiaalipaketin.

Harjoitteet tuovat lajivalmennukseen monipuolisuutta, ja ne vajvistavat lasten kilpailemiseen ja pelaamiseen liittyviä taitoja. Harjoitteet ovat helposti sovitettavissa muuhun lasten valmennukseen.

Teorian opiskelu

  • Materiaali tarjoaa ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa lasten kilpailemisesta. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.
  • Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilevien lasten ja valmentajien kokemuksina. Harjoitteiden teho pohjautuu pääosiin kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykologian tieteen tutkimustuloksiin.
  • Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi lasten kanssa.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joiden avulla valmentaja saa nopean käsityksen siitä, minkälaisia harjoitteita on tarjolla. Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoitteiden valintaa.

Materiaalia käyttämällä voit varmistaa, että lasten kilpaileminen ja pelaaminen tapahtuvat tehtäväorientoituneesti ja kilpailemisen taitojen kehittymistä ihanteellisesti tukien. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa lapsille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia.

Voit tehdä harjoitteita järjestyksessä tai yksittäin missä tahansa järjestyksessä. Voit ja on erittäin tärkeää toistaa kaikkia harjoitteita aina uudelleen. Vain siten saavutetaan pysyvää taidon oppimista. Lapset oppivat vähitellen hyötymään vuorovaikutuksesta ja harjoittelusta. Ole kärsivällinen, sovella tarvittaessa ja usko itse asiaan - se välittyy lapsille! Innostu lasten mukana - kehitytte ja harjoittelette yhdessä!

Joissain harjoitteissa voit halutessasi hyödyntää tulostettavaa harjoitelomaketta, jotka löydät harjoitesivulta.

Harjoitteisiin, tietoiskuihin ja karjoitteiden kuvauksiin pääset aina uudelleen jokaisen sivun ala- ja ylävalikosta.

shutterstock_279907025
shutterstock_347656406