Tavoitteet

 • Tavoitteena on suunnitella innostavia ja monipuolisia kilpailutilanteita muistuttavia ja siten harjoittavia harjoituksia, joissa hyödynnetään lasten luontaista intoa kilvoitella keskenään.
 • Tavoitteena on samalla tarjota kaikille ryhmän tai joukkueen lapsille paljon erilaisia onnistumisen kokemuksia.
 • Harjoite auttaa myös tarvittaessa saamaan esiin oivalluksia ja keskustelua siitä, että kaikenlaiset taidot ja onnistumiset ovat tärkeitä voittamisen ja hyvien sijoitusten rinnalla.

Suoritusohjeet

 • Suunnittele valmennusryhmäsi lapsille kilpailullinen harjoite seuraavasti:
 • Kilpailullisessa harjoitteessa kilpaillaan sellaisissa asioissa, joita tavallisissa kilpailuissa tai peleissä harvemmin tai ei koskaan mitataan.
 • Tällaisia voisivat esimerkiksi olla:
  • Ansiokas yrittäminen
  • Toisen kannustaminen
  • Ohjeiden noudattaminen
  • Kärsivällinen odottaminen
  • Eniten hengästynyt urheilija
  • Virheet hyvin nollaava urheilija
  • Onnistunut osasuoritus, kuten:
   • Onnistunut ponnistus
   • Onnistunut vauhdinotto
   • Onnistunut syöttö
   • Onnistunut alastulo
   • Onnistunut jalkatyöskentely
  • Hieno, vuorovaikutusta ja turvallista ilmapiiriä lisäävä "kilpailu" voisi olla sellainen, jossa lapset kilpailevat pienryhmissä siitä, mikä pienryhmä keksi eniten heitä yhdistäviä asioita - esimerkiksi kaikki voivat asua samassa kaupungissa, heillä voi olla samaa väriä vaatteissa jne.!
 • Valitse halutessasi kilpailun kohteeksi sellaisia asioita, joita olette harjoitusryhmässä viime aikoina harjoitelleet ja tavoitelleet ja joista olette keskustelleet. Näin harjoite edesauttaa lasten motivoitumista juuri näiden asioiden tavoitteluun.
 • Ole luova ja vaihtele kilpailua muuntelemalla sitä, kuinka lapset voivat onnistua missäkin asioissa. Voit näin varmistaa, että kaikki onnistuvat riittävä usein erilaisissa tärkeissä asioissa.
 • Voit teettää kisoja myös ryhmissä!
 • Pohdi, kuinka todellisen tuntuisiksi haluat kilpailut järjestää. Mitä todellisempaa, sitä todellisemmalta myös voitto voi lapsesta tuntua. Välillä voi siis olla hyvä, että kilpailu ei ole niinkään todellinen, jos vaikka lapsi jännittää kilpailemista. Mutta taas välillä voit todentuntuisuudella saada aikaan isojakin oivalluksia esimerkiksi asioiden merkityksistä, kuten vaikkapa siitä, kuinka oleellista on kannustaa muita.
 • Pohdi myös, haluatko jakaa palkintoja onnistumisista ja voitoista.
 • Katso alta esimerkki sovelletusta uimahyppykilpailusta!

Esimerkki uimahyppykilpailusta

 

Perinteisessä uimahyppykilpailussa suoritettava uimahyppy arvostellaan kokonaisuutena, josta kukin viidestä tuomarista antaa omat pisteensä urheilijalle.

Sovelletussa uimahyppykilpailussa kukin viidestä tuomarista arvosteleekin vain jonkin osan uimahypystä, kuten lähtöasennon, vauhdinoton, ponnistuksen, ilmalennon ja veteenmenon.

Yhden voittajan sijaan siis voidaan saada vaikkapa viisi voittajaa!

Näin voidaan tukea kunkin lapsen kehitystä ja onnistumista hänelle juuri silloin oleellisilla osa-alueilla.

Uimahyppykilpailukuva

Kurssin seuraava harjoite ohjaa sinut juttelemaan valmentamiesi lasten kanssa kilpailuihin ja peleihin valmistautumisesta sekä tavoitteiden asettamisesta ennen kilpailua tai peliä!