Tavoitteet

  • Tavoitteena on lisätä valmentajana omaa itsetuntemusta liittyen siihen, mitä itse ajattelee ja kokee liittyen kilpailemiseen sekä siihen liittyviin teemoihin.
  • Kun on selkeästi tietoinen omista ajatuksistaan ja arvoistaan, pystyy johdonmukaisesti ja luonnollisesti välittämään haluamiaan viestejä myös valmennettavilleen.
  • Tavoitteena on aina valmennus, jossa tavoitteita saavutetaan samalla kun lapset viihtyvät ja ovat motivoituneita harjoittelemaan ja kilpailemaan.

Suoritusohjeet

  • Tutustu harjoitelomakkeen kysymyksiin.
  • Vastaa kysymyksiin rauhassa käyttäen aikaa niin paljon kuin tarvitset.
  • Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole olemassa!
  • Kysymykset ovat sinua varten, jotta voit tarkastella omia ajatuksiasi selkeästi ja rauhassa.

Tärkeääkin tärkeämpi vuorovaikutussuhde valmentajaan!

Valmentaja on lapsen elämän merkittävä henkilö!

Vaikka yhdessä vietetty aika olisi kellosta katsoen lyhyt tai vähäiseltä tuntuva, voi sen merkitys aikaan verrattua monin- ja moninkertaistua.

Lyhyillä tuokioilla ja yksittäisillä sanoilla voi olla kauaskantoisia - jopa elämänmittaisia - vaikutuksia.

Tämän lisäksi valmentaja tarjoaa tärkeitä malleja lasten elämänvaiheen oleellisiin asioihin, kuten siihen, miten pelisääntöjä laaditaan ja noudatetaan, miten toisten ihmisten erilaisuutta kunnioitetaan ja siihen, miten pärjäämme parhaiten yhteen hiileen puhaltaen!

Kurssin seuraavassa harjoitteessa lapset saavat itse keksiä kilpailun tai pelin säännöt ja tapahtumat - sinä saat valmentajana mielenkiinnolla eläytyä lasten luovaan maailmaan!

shutterstock_74879170