Tervetuloa tutustumaan taitavaksi kilpailijaksi valmentamisen kurssimateriaaliin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle kiinnostavan, tuloksia tuottavan ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin, jonka avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti tarjota valmennettavillesi laadukasta psyykkistä valmennusta lajiharjoittelun ohessa ja rinnalla.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa kilpailemisesta ja sen kehittämisestä osana lajiharjoittelua. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten kilpailuun valmistautumisen tehostumisena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden kasvamisena.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin ja mahdollisiin vaikutuksiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa. Taitavan kilpailemisen harjoittelu auttaa  kilpailemaan laadukkaasti niin, että häiriötekijät onnistutaan sivuuttamaan ja suoritusvarmuus kehittyy jatkuvasti.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat ajattelua ja toimintaa, jotka edesauttavat kilpailuissa onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista.

shutterstock_38258317
shutterstock_4516999

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on kehittää taitavuutta kilpailla niin yksilönä kuin joukkueena. Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.

 

Tässä on vielä lueteltuna tavoitteita ja hyötyjä urheilijan näkökulmasta:

 • Urheilijat tarkastelevat tietoisesti ajatuksiaan ja uskomuksiaan liittyen siihen, mitä kilpaileminen heidän mielestään on ja mikä sen merkitys heille on. Tämä on merkittävää, jotta urheilija voi nauttia kilpailemisesta ja onnistua mahdollisimman usein.
 • Kilpaileminen tulee yhä tutummaksi ja suoriutuminen sujuu suunnitellusti.
 • Kilpailemisen harjoittelun määrä lisääntyy ja sen on laadultaan mahdollisimman korkeatasoista.
 • Urheilija oppii säätelemään ajatuksiaan ja tunteitaan kilpailun aikana.
 • Kilpailun aikaisten häiriöiden sietämisen kyky paranee.
 • Urheilija oppii analysoimaan kilpailuja niin, että kilpailemisen taidot kehittyvät jatkuvasti vastaten lajitaitavuuden kehittymisen tahtia.

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

 • Valmentajan kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät kilpailemisen harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttaa niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu kilpailemisen taitojen kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan lajiharjoittelun osaksi.

 

 • Ota rohkeasti lajiharjoituksesta se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toista kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallasi tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaat pian, kuinka sinä itse ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

 

 • Ota myös valmentajana rohkeasti itsellesi aikaa kehittyä. Tarkastele ja arvioi omaa kehittymistäsi ennen kuin arvioit urheilijoiden kehittymistä. Anna itsesi olla ensin epävarma. Sinun ei tarvitse pelätä, että tekisit jotain vakavia virheitä. Kun kuuntelet urheilijoita, saat vähitellen tietää, mitä he toivovat ja miltä heistä tuntuu. Kehitytte yhdessä!