Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite: Kilpailemiseen liittyviä määritelmiä

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on antaa urheilijoille mahdollisuuksia pohtia ja laajentaa ajattelumallejaan koskien kilpailemista ja siihen liittyviä merkityksiä. Lopullisena tavoitteena on varmistaa, että urheilijat eivät arvota omaa ihmisarvoaan kilpailemisen perusteella. Harjoite myös lisää urheilijan itsetuntemusta.

Harjoitteessa urheilijat määrittelevät ensin itse erilaisia kilpailemiseen liittyviä sanoja, kuten onnistuminen, virhe, menestys jne. Lopuksi verrataan määritelmiä ja keskustellaan niiden avulla kilpailemisen merkityksestä ja siihen liittyvistä arvoista ja ajatuksista.

Harjoite: Kilpailun kulun suunnitelma

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoite lisää urheilijan todennäköisyyttä onnistua kilpailutilanteissa toivomallaan tavalla. Harjoitteen avulla urheilija voi valmistautua mielikuvaharjoittelun avulla myös uudenlaisiin tai haastaviin kilpailemiseen liittyviin tilanteisiin.

Harjoitteessa urheilija suunnittelee fyysiset ja psyykkiset toimet ja tunteet, joita haluaa kokea kilpailun eri vaiheissa. Kun suunnitelmat ovat valmiit, urheilija harjoittelee niin oikeissa kilpailuissa kuin mielikuvissa kilpailun vaiheita ensin yksi kerrallaan ja myöhemmin halutessaan kaikki vaiheet yhdistettynä.

Harjoite: Tilanteen nopea nollaaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilija oppii nollaamaan ajatuksensa ja siten ylläpitämään tai palauttamaan suorituskykynsä tilanteista ja tapahtumista riippumatta kilpailun aikana. Tämä lisää urheilijan suoritusvarmuutta.

Urheilijat opettelevat kaksi (lisämateriaalina kolmas) erilaista nollaamisen rutiinia ja käyttävät niitä tarpeen mukaan erilaisissa tilanteissa, joissa kaipaavat tilanteen nollaamista suorituskyvyn säilymisen varmistamiseksi.

Harjoite: Vireystila ylös tai alas!

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilija oppii tunnistamaan olo- ja vireystilojaan, jotka edesauttavat hyviin suorituksiin harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Tavoitteena on myös joukkueen ja ryhmän yhteistyö jokaisen yksilön suorituskyvyn kehittämiseksi ja sitä kautta erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen.

Urheilijat työskentelevät pienissä ryhmissä tarkastellen erilaisia kilpailuolotiloja sekä harjoitellen siirtymistä tietoisesti keksimiinsä olotiloihin. Erilaisissa olotiloissa tehtyjä suorituksia vertaillaan ja etsitään itselle hyviä olotiloja ja keinoja niihin pääsemiseksi.

Harjoite: Rohkeuden, ajattelun ja luovuuden kehittäminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilijat oppivat luovuutta ja rohkeutta kohti omaa harjoitteluaan ja kilpailemistaan. Tavoitteena on myös virheiden sietäminen sekä epäonnistumisen pelon ja paineen säätelyn kehittyminen.

Harjoitteessa esitellään erilaisia tehtäviä lajiharjoitusten lomaan, jotka kehittävät yllämainittuja ominaisuuksia ja taitoja liittyen rohkeuteen, luovuuteen, riskin ottamisen kykyyn sekä paineiden ja virheiden sietämiseen.

Harjoite: Kilpailuanalyysi

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilija oppii analysoimaan kilpailun jälkikäteen. Näin pystytään hyödyntämään kaikki mahdollinen tieto, joka kilpailusta saatiin jatkossa tapahtuvaa harjoittelua ja kilpailemista ajatellen. Systemaattisesti toistettuna harjoite on tehokas vähentämään urheilijan epäonnistumisen pelkoa ja lisäämään kykyä hyödyntää jokainen kilpailu tuloksista riippumatta oppimistapahtumana.

Urheilijat vastaavat harjoitteessa kysymyksiin, jotka auttavat analysoimaan sekä fyysisen että psyykkisen suoriutumisen valmistautuessa, kilpaillessa ja kilpailun jälkeen. Myös tavoitteiden asettaminen analysoidaan.

Lisämateriaalina tarjotaan lomake, jonka avulla voi analysoida koko kilpailukauden.

Lisämateriaali: Kilpailemisen taidon kokonaisuus

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on oivaltaa, että taitava kilpaileminen koostuu monista osataidoista, joissa urheilija voi harjoittelemalla kehittyä.

Harjoite antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden tarkastella urheilijan kilpailemisen kokonaisuutta ja pohtia, missä osataidoissa urheilija on taitava ja tarvitseeko hän vielä harjoitusta jossain kilpailemisen osataidossa suoritusvarmuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.