Tavoitteet

 • Toteuttaa tehokas kilpailuanalyysi jokaisen kilpailutapahtuman jälkeen, jotta saadaan kaikista kilpailutapahtumista irti hyödyllistä tietoa jatkossa tapahtuvaa harjoittelua ja kilpailemista varten.

Kilpailuanalyysien systemaattinen hyödyntäminen on oiva tapa auttaa urheilijaa oppimaan, miksi onnistuttiin sekä myös oppimaan pettymysten ja epäonnistumisten sietämistä. Kilpailuanalyysien avulla ajattelu suuntautuu myös huonompien suoritusten jälkeen jo tulevaan ja siihen, miten asioita harjoitellaan yhä paremmiksi. Kun kilpailuanalyysit toteutetaan systemaattisesti, urheilija oppii jo ennakoiden suhtautumaan kilpailutilanteisiin itselleen sopivalla rentoudella, mikä taas tuottaa suoritusvarmuutta.

Suoritusohjeet

 • Voit tehdä kilpailuanalyysin joko yhdessä urheilijan kanssa tai antaa urheilijoiden tehdä analyysi itse harjoituksissa tai kotitehtävänä.
 • Analyysi voidaan tehdä keskustellen lomakkeen kysymyksistä tai kirjaten vastauksia lomakkeeseen. Suosittelemme kirjaamista, jotta asiat jäävät suoraan muistiinpanoiksi lomakkeeseen, jolloin niitä voidaan palata tarkastelemaan ja arvioimaan.
 • Lomakkeen kysymykset käydään läpi vastaten niihin mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
 • Vastauksia palataan tarkastelemaan esimerkiksi aina ennen seuraavaa kilpailua tai seuraavan kilpailun jälkeen tai muuna sopivana ajankohtana. Samalla arvioidaan, onko päätettyjä toimenpiteitä saatu tavoitteiden mukaisesti aikaan.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat alkavat rutiininomaisesti odottaa ja tehdä kilpailuanalyysejä, jolloin ne alkavat vaikuttaa myös etukäteen positiivisesti kilpailemisen laatuun.
 • Urheilijat alkavat käsitellä toimintaansa ja ajatteluansa kilpailuissa monipuolisemmin ja syvemmin havaiten, missä he ovat taitavia ja missä he haluavat kehittyä.
 • Urheilijat sietävät paremmin myös virheitä ja epäonnistumisia, koska oppivat säännönmukaisen analysoinnin avulla ymmärtämään, että virheet ja epäonnistumiset ovat parhaita oppimiskokemuksia.
 • Epäonnistumisen pelko vähenee.
imagery_8
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilija oppii analysoimaan kilpailun jälkikäteen. Näin pystytään hyödyntämään kaikki mahdollinen tieto, joka kilpailusta saatiin jatkossa tapahtuvaa harjoittelua ja kilpailemista ajatellen. Systemaattisesti toistettuna harjoite on tehokas vähentämään urheilijan epäonnistumisen pelkoa ja lisäämään kykyä hyödyntää jokainen kilpailu tuloksista riippumatta oppimistapahtumana.

Urheilijat vastaavat harjoitteessa kysymyksiin, jotka auttavat analysoimaan sekä fyysisen että psyykkisen suoriutumisen valmistautuessa, kilpaillessa ja kilpailun jälkeen. Myös tavoitteiden asettaminen analysoidaan.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?