Tavoitteet

 • Urheilija suunnittelee ja käy samalla mielessään läpi ihanteellisesti sujuvan kilpailun tai pelin vaiheita etukäteen. Tämä lisää todennäköisyyttä, että asiat sujuvat niin kuin niiden haluaa sujuvan.
 • Urheilija lisää itsetuntemustaan koskien sitä, minkälaiset toimet, ajatukset ja olotilat ovat hänelle ihanteelliset, jotta suoritukset onnistuisivat
 • Tavoitteena on oppia harjoittelemaan kilpailemista mielikuvaharjoittelua hyödyntämällä.
 • Harjoitteen säännöllisellä, pitkäjänteisellä harjoittelulla urheilija voi varmistaa olevansa parhaassa mahdollisessa toimintavalmiudessa oikeina hetkinä.

Suoritusohjeet

 1. Pyydä urheilijoita valitsemaan jokin oman lajin kilpailuun liittyvä vaihe, kuten viimeinen harjoitus ennen kilpailua, lämmittely, ensimmäinen erä, erätauko jne.
 2. Harjoite voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin yksi kilpailun vaihe kerrallaan tarkastellen tai pidemmin käyttämällä harjoitelomaketta pohdintojen kirjaamiseen ja muistin tueksi.
 3. Pyydä urheilijoita miettimään sekä fyysiset tekemiset että ajatukset, tunteet ja olotilat, jotka he ihanteellisesti sujuvassa kilpailussa haluavat kokea ja tuntea kyseisessä kilpailun vaiheessa.
 4. Katsotaan haluttaessa esimerkki sulkapalloilijan laatimasta kilpailun kulun suunnitelmasta.
 5. Jatkossa kun urheilijat kilpailevat, tarkkaillaan, että suunnitelmat toteutuvat ja tarvittaessa muokataan suunnitelmia.
 6. Muista valmentajana kysellä jatkuvasti, miten suunnitelmat toteutuvat ja tuleeko niitä mahdollisesti korjata jotenkin, jotta kilpailu sujuisi vieläkin paremmin?
KATSO/TULOSTA ESIMERKKI

Harjoittelemalla kilpailemista mielikuvissa, urheilija voi huomattavasti lisätä todennäköisyyttä onnistua haluamallaan tavalla todellisessa kilpailutilanteessa.

Jos urheilijalla esimerkiksi olisi vastassaan joku tavallista haastavampi vastustaja, voi hän mielikuvaharjoittelun avulla jo etukäteen valmistautua tunteisiin, joita ottelu herättää. Tällöin todellinen tilanne tulee tuntumaan tutulta, ja urheilijan suorituskyky ei häiriinny outojen tai epämiellyttävien tunteiden seurauksena.

LISÄÄ HARJOITTEEN TEHOA MIELIKUVAHARJOITTELULLA!

Kun suunnitelma on valmis, sitä voi hyödyntää myös mielikuvaharjoittelun apuna:

 • Valitse jokin kilpailun vaihe mielikuvaharjoittelun kohteeksi.
 • Sulje silmät ja kuvittele mahdollisimman elävästi, kuinka teet kaikki suunnittelemasi asiat ja tunnet tunteet ja ajatukset ja olotilat, jotka haluat kokea tuossa kilpailun tai pelin vaiheessa. Tunne ja kuvittele ympäristö ja ihmiset juuri sellaisiksi, kuin ne oikeastikin ovat.
 • Mielikuvissa kaikki sujuu loistavasti.
 • Katso, että mielikuvaharjoittelusi kestää maksimissaan muutaman minuutin.
 • Avaa silmät, ja tunne tyytyväisyyttä siitä, että harjoittelemasi kilpailun vaihe onnistui hyvin.
 • Kun opit harjoitteen hyvin, voit halutessasi yhdistää vaiheita ja kuvitella mielikuvaharjoituksena koko onnistuneen kilpailun.
Atleta deportista agotado recostado en el piso.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden suoritusvarmuus alkaa kehittyä.
 • Urheilijoiden kilpailuolotilat alkavat vakiintua ja suoriutumisen ennustaminen helpottuu.
 • Urheilijat alkavat ottaa itse vastuuta siitä, että suoritusolotila on hyvä fyysisesti ja psyykkisesti.
 • Urheilijat saavat mielikuvaharjoittelun avulla lisää toistoja kilpailuolotiloihin, jolloin he saavuttavat helpommin hyvän suoritustilan.
 • Urheilijat kilpailevat tietoisemmin.
jousi
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoite lisää urheilijan todennäköisyyttä onnistua kilpailutilanteissa toivomallaan tavalla. Harjoitteen avulla urheilija voi valmistautua mielikuvaharjoittelun avulla myös uudenlaisiin tai haastaviin kilpailemiseen liittyviin tilanteisiin.

Harjoitteessa urheilija suunnittelee fyysiset ja psyykkiset toimet ja tunteet, joita haluaa kokea kilpailun eri vaiheissa. Kun suunnitelmat ovat valmiit, urheilija harjoittelee niin oikeissa kilpailuissa kuin mielikuvissa kilpailun vaiheita ensin yksi kerrallaan ja myöhemmin halutessaan kaikki vaiheet yhdistettynä.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?