Tavoitteet

 • Urheilijat ja joukkue laativat ja harjoittelevat itselleen toimivat kilpailuun valmistautumisen rutiinit.
 • Oivaltaa rutiinien merkitys omaan suoritusvarmuuteen ja taitavaan kilpailemiseen.
 • Oppia yhdistämään fyysiset rutiinit psyykkiseen ja fyysiseen olotilaan, joka tukee kilpailussa onnistumista.
shutterstock_2907745

Rutiinit ovat jatkuvasti onnistuvien urheilijoiden salaisuus!

Rutiinien avulla urheilija kokee vaativatkin tilanteet tuttuina ja hallittavina, jolloin itseluottamus, keskittyminen ja muut olennaiset onnistumiseen vaikuttavat tekijät ovat urheilijan itsensä tietoisesti säädeltävissä.

On tärkeää, että joukkueessa myös yksilölliset rutiinit suunnitellaan ja sallitaan. Näin jokainen yksilö pääsee omaan parhaaseen vireeseensä palvelemaan joukkueen suoriutumista!

Suoritusohjeet

 1. Tulosta urheilijoille harjoitelomakkeet, joihin he voivat kirjata/suunnitella fyysiset ja psyykkiset valmistautumisrutiinit
 2. Lomakkeen taulukkoon kirjataan vasemmalle puolelle fyysiset rutiinit, jotka tehdään aina ennen kilpailua. Esimerkkejä voisivat olla laukun pakkaaminen edellisenä iltana, tietynlainen aamupala, alkuverryttely jne.
 3. Urheilijat voivat käyttää niin monta laatikkoa, kuin itse haluavat.
 4. Kun fyysiset rutiinit on kirjattu, kirjataan oikealle puolelle tunteita, ajatuksia, oloja ja tuntemuksia, joita urheilija haluaa kokea suorittaessaan vasemmalla olevaa fyysistä rutiinia. Näin fyysiset ja psyykkiset rutiinit yhdistyvät, ja rutiinit auttavat urhelijan kilpailun kannalta oikeaan vireeseen. Esimerkkinä voisi olla, että laukkua edellisenä iltana pakatessa urheilija haluaa kokea ja ajatella: ”Olen valmis, odotan kisaa innolla.”
 5. Jos kyseessä on joukkue, kirjataan lisäksi erilliseen harjoitelomakkeeseen joukkueen yhteiset rutiinit. On tärkeää, että pelaajat sovittavat yksilölliset rutiininsa joukkueen yhteisiin rutiineihin.
 6. Kun rutiinit on suunniteltu valmiiksi, aletaan niitä toteuttaa jokaisessa kilpailussa. Rutiinit tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, ja niitä muokataan, jos havaitaan, että ne eivät toimi halutulla tavalla useampien toistokertojen jälkeenkään.
 7. Lisäksi rutiinien toimivuutta voidaan tehokkaasti vahvistaa kurssiin sisältyvän valmistautumisrutiinien mielikuvaharjoituksen avulla (Mielikuvavalmistautuminen)

Tulosta harjoitelomake:

Tulosta harjoitelomake:

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden kilpailuun valmistautuminen etenee järjestelmällisesti ja kilpailuvire löytyy varmemmin.
 • Urheilijoiden ja joukkueen suoritusvarmuus lisääntyy.
 • Urheilijat saavat lisää itseluottamusta, kun heillä on käytössään tietoisia menetelmiä sopivan kilpailuvireen tuottamiseen.
compet_3
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on laatia yksilöille ja joukkueelle kilpailuun valmistautumisen rutiinit, jotka tuottavat suoritusvarmuutta. Fyysiset rutiinit yhdistetään onnistumista tukeviin psyykkisiin olotiloihin.

Harjoitteessa urheilijat kirjaavat rutiinit lomakkeeseen ja niitä toistetaan jatkossa kaikissa kilpailu- ja pelitilanteissa.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?