Tavoitteet

  • Taitava kilpaileminen koostuu monista osataidoista, joissa urheilija voi harjoittelemalla kehittyä.
  • Harjoite antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden tarkastella urheilijan kilpailemisen kokonaisuutta ja pohtia, missä osataidoissa urheilija on taitava, ja tarvitseeko urheilija vielä harjoitusta jossain kilpailemisen osataidossa suoritusvarmuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Suoritusohjeet

  • Tarkastelkaa taulukon avulla kilpailemisen taidon kokonaisuutta sekä osataitoja, joista huipulle tähtäävän urheilijan taitava kilpaileminen rakentuu.
  • Käykää urheilijan kanssa järjestelmällisesti taulukko läpi edeten ylhäältä alaspäin ja keskustellen tarkoin siitä, miten urheilija käsittää kyseisen kilpailemisen osataidon ja minkälaiseksi hän kokee oman taitavuutensa siinä.
  • Jos urheilija kokee tarvitsevansa lisäharjoitusta jollain osa-alueella, laatikaa suunnitelma siitä, millä tavoin asiaa lähdetään järjestelemään ja harjoittelemaan.

Kilpailemisen taidon kokonaisuus

Taitavan kilpailemisen osataito, joka edeltää alla olevaa osataitoa Tilanne, johon hyvin hallittu kilpailemisen osataito johtaa
Kilpailemiseen suhtautuminen mahdollisuutena ja epäonnistumisen käsittelyn taitavuus Urheilija erottelee ihmisarvon täysin erilliseksi asiaksi suhteessa kilpailutuloksiin ja menestykseen. Urheilija suhtautuu epäonnistumiseen oppimiskokemuksena ja vapautuu näin haastamaan rohkeasti itseään ja muita.
Monipuolinen ja sopivan haastava tavoitteenasettelu Innostavat ja sopivan haastavat tavoitteet johtavat urheilijan motivoituneisuuteen ja itseluottamuksen kokemukseen, kun urheilija uskoo kovan työn johtavan tavoitteiden toteutumiseen.
Riittävä peruskunto- ja valmistava harjoittelu Tasainen harjoittelu riittävän pitkällä aikavälillä johtaa hyvään fyysiseen kuntoon ja lajinomaiseen taitavuuteen – hyvä rutiinisuoritus riittää kilpailutavoitteen saavuttamiseen ja urheilija kokee olevansa valmis kilpailemaan.
Riittävä kilpailunomainen harjoittelu sekä valmistautumis- ja kilpailurutiinit Kilpailutilanne on tuttu ja sitä on toistettu fyysisesti ja psyykkisesti niin paljon, että urheilija tietää täsmälleen mitä tulee tapahtumaan ja miltä tulee tuntumaan.
Valmistautuminen poikkeaviin tilanteisiin Urheilija on käynyt toiminta- ja ajatusmallit läpi myös mahdollisiin poikkeaviin tilanteisiin, jolloin suorituskyky palautuu ja säilyy tehokkaasti kaikenlaisissa tilanteissa.
Urheilijan taitavuus säädellä ajatuksiaan, tunteitaan ja vireystilaansa tietoisesti. Urheilija osaa tietoisesti nostaa vireystilaansa ja säädellä ajatuksiaan ja tunteitaan haluamallaan tavalla ja hetkellä – suorituskyky ja sitä kautta onnistuminen ovat mahdollisimman pitkälti urheilijan omassa vaikutusvallassa.

Urheilija nauttii kilpailemisesta

Kilpailujen ja kilpailukauden analyysit ja arvioinnit sekä niiden hyödyntäminen kehittymisen tukena Urheilija, valmentaja ja tiimi etenevät vakaasti ja pitkäjänteisesti kohti huipputavoitteiden saavuttamista osaten hyödyntää kilpailuista ja kausista saatavan kokemuksen.