Tavoitteet

 • Urheilijat saavat mahdollisuuksia laajentaa näkökulmiaan ja harjoitella sietämään myös epävarmoja tilanteita ja virheitä
 • Urheilijat oivaltavat, että tavoitteita saavuttaakseen kannattaa välillä ottaa riskejä, vaikka virheen mahdollisuus lisääntyisikin.
 • Urheilijat ovat monipuolisessa vuorovaikutuksessa valmentajien ja muiden läheisten ihmisten kanssa.

Suoritusohjeet

 • Tutustu esitettyihin tehtäviin, jotka harjoittavat urheilijoiden itsetuntemusta, riskinottokykyä, virheiden sietämisen kykyä sekä luovuutta.
 • Toteuta tehtäviä urheilijoille säännöllisesti lajiharjoittelun osana.

Tehtävä 1

TEHDÄÄN ASIOITA ERI TAVALLA KUIN YLEENSÄ

 1. Istuutukaa hetkeksi alas keskustelemaan harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvien rohkeuden ja luovuuden sekä riskioton merkityksistä. Vaihtakaa ajatuksia siitä, johtaako rohkeus ja luovuus pitkällä tähtäimellä menestykseen vai ei. Mitä tapahtuu, jos asioita tehdään aina vain samalla tavalla? Yleensä huipulla menestyvät urheilijat ovat myös epäonnistuneet todella paljon – keskustelkaa tämän asian herättämistä ajatuksista.
 2. Huolehdi, että jokainen urheilija saa tuoda ajatuksiaan esiin.
 3. Anna sitten kaikille tehtäväksi keksiä itselleen jokin kotitehtäviä, joissa he tekevät jonkin asian jotenkin erilailla kuin aina yleensä. Esimerkiksi oikeakätinen urheilija voi pestä hampaat illalla poikkeuksellisesti vasemmalla kädellä. Tai jos urheilija yleensä aina syö vaaleaa leipää, niin illalla hän ottaakin ruisleivän. Tai urheilija voi herätä aamulla puoli tuntia aikaisemmin kuin yleensä jne.
 4. Urheilijat toteuttavat tehtäviä muutaman päivän ajan, minkä jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan, minkälaisia kokemuksia urheilijat ovat saaneet tehdessään asioita rohkeasti erilailla kuin yleensä.
 5. Voidaan lisäksi keskustella siitä, että jos uskaltaa rohkeasti tehdä uusia asioita, etenee lopulta nopeammin kohti tavoitteita, vaikka alkuun tulisikin enemmän virheitä.

Tehtävä 2

LUOVA HARJOITTELU

Istuutukaa alas ja sopikaa, että harjoittelette luovaa harjoittelua omassa lajissanne.

 1. Pyydä urheilijoita pohtimaan ja pohdi heidän kanssaan, olisiko heillä ehdotuksia poikkeavista tavoista harjoitella, joita he haluaisivat kokeilla.
  • Tärkeää on korostaa, että kaikkea saa ehdottaa, ja jos jotain kokeillaan, ei se todellakaan haittaa, jos ehdotus lopulta osoittautuukin toimimattomaksi.
  • Luovat ehdotukset voivat koskea esimerkiksi harjoitusaikoja, ryhmäjakoja, harjoitusten sisältöjä jne. Luova ehdotus voi myös olla esimerkiksi vieraileva valmentaja, poikkeuksellinen harjoituspaikka jne.
 2. Kirjaa urheilijoiden ehdotuksia ylös, ja tilanteesta riippuen sovitaan, milloin niitä kokeillaan!
 3. Kokeilujen jälkeen on tärkeää aina kokoontua vaihtamaan ajatuksia siitä, miten kokeilu on onnistunut, toteutetaanko sitä jatkossa ja mitä tehdään seuraavaksi.
 4. Iloitaan yhdessä rohkeudesta ja luovuudesta, jota yhdessä uskalletaan ilmentää!

Tehtävä 3

SIEDETÄÄN VIRHEITÄ JA PAINETTA

 

 • Tehtävässä harjoitellaan virheiden sietämistä ottamalla tietoisesti riskejä, joiden myötä virheitä tapahtuu tarkoituksella tavallista enemmän. Näin päästään tottumaan tilanteisiin, joissa tapahtuu virheitä, jolloin epäonnistumisen pelko vähenee usein merkittävästi.
 • Suunnitelkaa yhdessä lajiharjoituksiin tilanteita, joissa virheiden mahdollisuus on tavallista suurempi. On siis tärkeää, että urheilijat ovat tietoisia, että tilanne on tahallaan suunniteltu sellaiseksi, että virheitä sattuu.
 • Esimerkki voisi olla maalinteko tai jokin vastaava suoritus niin, että se tehdään kauempaa kuin yleensä. Tai harjoitellaan jotain vaativaa suoritusta, joka ei vielä onnistu, tavallista pidempään.
 • Välillä pysähdytään jakamaan kokemuksia siitä, miltä virheiden sietäminen tuntuu ja miten se onnistuu. Kannustetaan toisia sietämään virheitä ja jaetaan ajatuksia siitä, miten niitä parhaiten onnistuu sietämään.

Vinkkejä

 • Harjoitteen voi tehdä myös niin, että urheilijoille tarjotaan mahdollisuus joko tavalliseen harjoitteluun tai harjoitteluun, jossa on suurempi riski epäonnistua. Esimerkiksi koreja voidaan heittää lähempää tai kauempaa. Läheltä saa vähemmän pisteitä ja kauempaa saa onnistuessaan kerralla suuren pistemäärän. Näin urheilijat saavat mahdollisuuden harkita, ottavatko he riskin.
 • Harjoitteen avulla voidaan harjoitella myös paineen hallintaa: Suunnitellaan jokin epäonnistumisen riskin sisältävä tehtävä, joka voidaan paineen lisäämiseksi suorittaa yksi urheilija kerrallaan tai jollain muulla lajiin sopivalla, paineita aiheuttavalla tavalla. Urheilijat ottavat tietoisesti paineen ja epäonnistumisen riskin vastaan. Urheilija suorittaa, ja suorituksen jälkeen tarkastellaan, miltä paine tuntui, miten sen sietäminen onnistui ja miltä tuntuu onnistuneen tai epäonnistuneen suorituksen jälkeen.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat tottuvat painetta ja epäonnistumisen pelkoa aiheuttaviin tilanteisiin ja oppivat keinoja säädellä omia tunteitaan ja ajatuksiaan niissä. Suoritusvarmuus ja itseluottamus kehittyvät.
 • Urheilijat nauttivat monipuolisista ja erilaisista tilanteista osana rutiininomaista harjoitusarkea.
 • Urheilijat kilpailevat luovemmin ja rohkeammin.
 • Ryhmän ja joukkueen ilmapiiri kehittyvät, kun tilanteita suunnitellaan ja siedetään yhdessä.
motiv_2
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilijat oppivat luovuutta ja rohkeutta kohti omaa harjoitteluaan ja kilpailemistaan. Tavoitteena on myös virheiden sietäminen sekä epäonnistumisen pelon ja paineen säätelyn kehittyminen.

Harjoittteessa esitellään erilaisia tehtäviä lajiharjoitusten lomaan, jotka kehittävät yllämainittuja ominaisuuksia ja taitoja liittyen rohkeuteen, luovuuteen, riskin ottamisen kykyyn sekä paineiden ja virheiden sietämiseen.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?

TEHTÄVÄ 4

Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa riskinoton kykyä ja siitä seuraavan epäonnistumisen mahdollisuuden sietämistä.

 • Urheilija tai joukkue ja valmentaja listaavat pienemmästä suurempaan erilaisia riskejä, joita he voisivat ja haluaisivat ottaa.
  • Pienet riskit voivat liittyä esimerkiksi harjoitteluun, kuten että ”koko viikonloppu pe-su pidetään vapaata, vaikka se saattaa johtaa siihen, että maanantain tärkeässä harjoituksessa joudutaan hieman hakemaan virittyneisyyttä”.
  • Suuremmat riskit taas voivat liittyä esimerkiksi tärkeisiin kilpailuihin ja tuloksiin, kuten että ”kansainvälisestä kilpailukalenterista johtuen ennen päätavoitetta ei ole sopivia kilpailuja, ja otamme riskin, että kunto saadaan siitä huolimatta ajoitettua kohdilleen.”
  • Riskien listaamisessa valmentaja voi tuoda esiin näkemyksiään siitä, miten hänen asiantuntemuksensa mukaan urheilija voisi erilaisia asioita harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyen nyt tai tulevaisuudessa muuttaa, jotta kehittyminen olisi optimaalista.
  • Olisi tärkeää, että erilaisia pienemmästä suurempaan listattuja riskinoton mahdollisuuksia saataisiin kokoon mahdollisimman paljon.
  • Kun lista on valmis, urheilija saa tehtäväkseen ilmoittaa aina, kun on valmis kokeilemaan listalla seuraavana olevaa riskinottoa.
  • Aina kun on selvinnyt, mihin riskinotto johti, palaveerataan ja pohditaan ajatuksia ja jatkoa.
  • Parhaimmillaan harjoitus johtaa vuosien päähän ja siihen, että urheilijat uskaltavat tehdä olennaisia ja rohkeita ratkaisuja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

 

TEHTÄVÄ 5

Tässä harjoitteessa urheilijat saavat tehtäväkseen haastatella tai muilla tavoin tutustua jonkun tuntemansa ja arvostamansa ihmisen uraan ja siihen, minkälaisia rohkeita ja luovia ratkaisuja hän on urallaan tehnyt sekä minkälaisia riskejä ja epäonnistumisen mahdollisuuksia hän on sietänyt.

Aina kun joku urheilija on saanut tehtävän tehtyä, kokoonnutaan kuulemaan ja keskustelemaan ajatuksista.