Tietoisku 1 

Kilpaileminen on taito, jota jokainen urheilija voi kehittää kohti huipputaitavuutta.

Kilpailemisen taito kehittyy vähitellen prosessissa, jossa urheilija kilpailun jälkeen arvioi toimintaansa ja jossa harjoittelukaudella kiinnitetään huomiota kilpailusuoritusten kannalta olennaisiin tekijöihin ja harjoitetaan niitä. 

Ball rolling into the hole
shutterstock_76390057

Tietoisku 2

Taitavan kilpailemisen taustalla vaikuttavat urheilijan itsetunto ja itsearvostus. On olennaista, että urheilija ei mittaa omaa arvoaan sen perusteella, miten hän onnistuu ja menestyy kilpailuissa/peleissä.

Jos näin kävisi, on vaarana, että kilpailuissa koetut paineet ylittävät urheilijan sietokyvyn, ja suorituskyky vaarantuu paineiden seurauksena.

Tietoisku 3

Kilpailuissa kannattaa yleensä olla tavoitteena hyvä rutiinisuoritus, jota harjoituskaudella kehitetään yhä korkeammalle tasolle. Urheilijat ovat yksilöllisiä siinä, kuinka haastavat tavoitteet luovat sopivasti painetta kilpailuissa suoriutumiseen. Useat urheilijat voivat kokea hankalana tilanteen, jossa heidän tulisi kilpailussa suoriutua yli oman rutiinitasonsa.

imagery_4
regate 2

Tietoisku 4

Jos kilpailutilanteessa tulee poikkeuksia tai hankaluuksia, kilpailemisen suunnittelu etukäteen sekä rutiinit auttavat, koska urheilija / joukkue selviytyy järjestelmällisyytensä vuoksi tehokkaammin poikkeamista ja pystyy nopeasti palaamaan suunnitelmaansa ilman, että poikkeavasta tilanteesta johtuvat muutokset tai ajatukset sotkisivat turhaan lopun suorituksen.

Kilpailemista ja myös poikkeaviin tilanteisiin suhtautumista voidaan kehittää tehokkaasti myös mielikuvaharjoittelun avulla.

Tietoisku 5

Kilpailuanalyysien systemaattinen käyttäminen on tehokas keino epäonnistumisen pelon vähentämiseksi. Urheilija oppii niiden avulla jo etukäteen suuntaaman ajatuksiaan onnistumisen kannalta tarkoituksenmukaisesti, ja samalla urheilija tietää, että kaikenlaisista suorituksista saadaan uran varrella hyödyllistä tietoa.

Myös koko kilpailukausi kannattaa analysoida.

Analyysien olennaisena tavoitteena on saada urheilija / joukkue oivaltamaan, missä kaikessa on edetty ja mitä harjoitellaan seuraavaksi, jotta jälleen edetään lisää.

Teammates gesturing number one

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa kilpailemisen taitoaan yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?