Tavoitteet

 • Urheilija havaitsee herkästi, jos hänen vireystilassaan tapahtuu suorituskykyyn vaikuttavia muutoksia.
 • Urheilija osaa säädellä vireys- ja olotilaansa ennen kilpailun/pelin alkamista niin, että suorituskyky on parhaimmillaan oikeina hetkinä.
 • Valmentaja saa lisää tietoa siitä, minkälainen vireys- ja olotila ovat kullekin urheilijalle sopivat kilpailuissa/peleissä onnistumiseksi.

Suoritusohjeet

 • Tutustu esitettyihin tehtäviin, jotka harjoittavat urheilijoiden itsetuntemusta sekä luovuutta liittyen oman olo- ja vireystilan tietoiseen säätelyyn.
 • Toteuta tehtäviä urheilijoille säännöllisesti lajiharjoittelun osana.

Tehtävä 1

Harjoittelua eri olotiloissa

 • Valitse valmentajana erilaisia, helposti saavutettavia olotiloja.
 • Esimerkkejä ovat: iloinen, hiljainen/alakuloinen, ärtynyt, energinen, passiivinen/laiska, itsevarma.
 • Valitse sitten lajisuorituksia, joita seuraavaksi teette.
 • Pyydä urheilijoita tietoisesti muuttumaan valitsemaasi olotilaan, esimerkiksi iloiseksi. Voitte keskustella, miten iloiseksi voisi päästä – vaikkapa ajattelemalla iloisia asioita, nauramalla yhdessä jne.
 • Suorittakaa sitten lajiharjoittelua pyrkien pysyttelemään valitussa olotilassa.
 • Sopivan ajan kuluttua pyydä urheilijoita vaihtamaan olotila.
 • Suorittakaa lajiharjoittelua tässä uudessa olotilassa.
 • Vaihtakaa olotiloja haluamanne määrän kertoja, kunnes lopuksi keskustelkaa siitä, mitä urheilijat havainnoivat: miten erilaiset olotilan vaikuttavat harjoitteluun.
 • Toista harjoitusta lukuisia kertoja tarjotaksesi urheilijoille mahdollisuuden oppia todella taitavaksi oman vireys- ja olotilan säätelijäksi.

Tehtävä 2

Olotilaleikki

 • Pyydä urheilijat asettumaan vaikkapa piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa.
 • Jos urheilijoita on paljon, muodostakaa monta pienryhmää.
 • Anna urheilijoille tehtäväksi kerätä yhdessä niin monta kilpailuissa mahdollista olotilaa kuin he keksivät.
 • Jos halutaan, voidaan kilpailla leikkimielisesti siinä, mikä ryhmä keksi eniten olotilavaihtoehtoja.
 • Urheilijat sanovat ääneen olotilan nimen aina, kun keksivät uuden mahdollisen. Nimetään sekä huonoja että hyviä olotiloja. Keksityt olotilat kirjataan mielellään myös paperille muistiin.
 • Esimerkkejä voisivat olla: Aktiivinen, energinen, iloinen, odottava, jännittynyt, pelokas, hermostunut, väsynyt, ahdistunut, voimakas, vahva, itsevarma, epävarma, herkkä jne.
 • Kun ei enää keksitä uusia olotiloja, kukin urheilija valitsee itselleen keksitystä listasta ne olotilat, joissa hän kokee suorittavansa kilpailuissa yleensä parhaiten.
 • Kaikki kertovat ääneen valitsemansa olotilan ja sovitaan, että seuraavassa kilpailussa kukin kokeilee päästä kilpailussa omaan valittuun olotilaan ja tarkkailee, miten se vaikuttaa suoritukseen.

Tehtävä 3

Olotilaan siirtyminen

 • Pyydä urheilijat asettumaan piiriin pienissä, esimerkiksi viiden hengen ryhmissä.
 • Valitaan käsittelyn kohteeksi jokin olotila, jonka joku ryhmän urheilija on valinnut omaksi hyväksi suoritustilakseen kilpaillessaan, esimerkiksi energinen tai iloinen ja sopivasti jännittynyt.
 • Anna urheilijoille tehtäväksi miettiä mahdollisimman monta keinoa, eli ajatusta, ajattelutapaa, toimintoa, tekemistä, mielikuvaa tai mitä vain asiaa, joka voi auttaa urheilijaa pääsemään tietoisesti valitsemaansa olotilaan.
 • Esimerkiksi jos valittu olotila on energinen, urheilijat voisivat ehdottaa, että energiseksi tulee lämmittelemällä tosi hyvin, pomppimalla tasaponnistuksia, käymällä pienellä lenkillä, syömällä energiaa antavan välipalan, kuuntelemalla energiseksi tekevää musiikkia jne.
 • Voidaan kilpailla leikkimielisesti siinä, mikä ryhmistä keksii eniten keinoja päästä ryhmän valitsemaan olotilaan.
 • Kun ei enää keksitä enempää keinoja päästä valittuun olotilaan, urheilija, jonka olotila valittiin, valitsee keinojen listasta itselleen parhaimman ja kokeilee seuraavissa kisoissa päästä hyvään olotilaansa suunnitellun keinon avulla.
 • Seuraavalla harjoituskerralla valitaan jonkun toisen urheilijan olotila, johon pääsemiseksi mietitään yhdessä keinoja.
 • Toista harjoitusta urheilijoille, kunnes jokaisen urheilijan olotilaan pääsemiseksi on keksitty keinoja.

Vinkkejä

 • Harjoitteen teho moninkertaistuu, jos omaan hyvään olotilaan pääsemistä harjoitellaan myös harjoituksissa. Pyydä urheilijoita pyrkimään itselleen hyvään suoritustilaan tietoisesti valitsemillaan keinoilla harjoituksissa aina, kun siihen on hyvä tilaisuus. Kysele urheilijoilta, miten heidän keinot toimivat ja kuinka hyvin he kokevat pääsevänsä haluamaansa olotilaan.
 • Harjoitelkaa kärsivällisesti, urheilijoista tulee vähitellen taitavia liikkumaan tietoisesti tunne- ja olotiloista toisiin!

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat tottuvat vireys- ja olotilan säätelyn harjoitteluun luonnollisena osana lajiharjoittelua.
 • Urheilijat saavat toisiltaan vinkkejä oman olotilan säätelyyn ja ryhmän yhteishenki kehittyy.
 • Joukkueessa ja ryhmässä syntyy ymmärrystä ja oivalluksia koskien sitä, että eri ihmiset suorittavat parhaiten erilaisissa olotiloissa.
 • Urheilijoiden suorituskyky kehittyy, kun he oppivat säätelemään olotilaansa suoriutumista tukevaksi.
shutterstock_57757639
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilija oppii tunnistamaan olo- ja vireystilojaan, jotka edesauttavat hyviin suorituksiin harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Tavoitteena on myös joukkueen ja ryhmän yhteistyö jokaisen yksilön suorituskyvyn kehittämiseksi ja sitä kautta erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen.

Urheilijat työskentelevät pienissä ryhmissä tarkastellen erilaisia kilpailuolotiloja sekä harjoitellen siirtymistä tietoisesti keksimiinsä olotiloihin. Erilaisissa olotiloissa tehtyjä suorituksia vertaillaan ja etsitään itselle hyviä olotiloja ja keinoja niihin pääsemiseksi.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?