Lasten kilpaileminen

Jutellaan kilpailemisesta

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]

Tavoitteet

 • Tavoitteena on lisätä juttelua valmennusryhmän lasten kanssa koskien lasten kokemuksia kilpailemisesta ja pelaamisesta ja niiihin liittyvistä ajatuksista.
 • Harjoitteen tavoite on kahtalainen: toisaalta jaetaan ajatuksia kilpailemisen teemasta, jolloin luodaan tärkeitä edellytyksiä taitavalle kilpailemiselle myöhemmin. Toisaalta yhtä tärkeä tavoite on lisätä vuorovaikutusta ja harjoitella avointa, kannustavaa ja tukevaa keskustelua ryhmän kesken.

Suoritusohjeet

 • Valitkaa kerrallaan yksi kysymys ja vaihtakaa siitä ajatuksia!
 • Keskustelun taidot kehittyvät lapsilla vähitellen. Pyri valmentajana siihen, että keskusteluhetket pysyvät mukavan lyhyinä ja ilmapiiriltään iloisina.
  • Kaikki ajatukset ja tunteet ja mielipiteet ovat sallittuja - myös negatiivisiksi koetut!
  • On hienoa, jos lapset uskaltavat kertoa myös hankalammiksi kokemiaan asioita - se on vähitellen tavoitteena!
 • Anna lasten keskustella myös pieniä ryhminä keskenään huolehtien, että he pysyvät kutakuinkin aiheessa annetun ajan verran.
 • Vähitellen keskustelu voi onnistua myös koko ryhmän kesken, ja pääsette myös harjoittelemaan toisten ajatusten kuuntelemista ja erilaisten mieliiteiden sallimista!

Kysymyksiä harjoitusryhmälle juttelun ja kilpailemisesta keskustelun harjoittelemiseksi:

Valitkaa kysymys kerrallaan ja keskustelkaa joko isona tai pienempinä ryhminä ajatuksista, joita huomaatte teille heräävän.

Voit myös antaa lapsille/pienryhmille tehtäväksi laatia jonkinlainen kuva, yhteinen ajatus tai kertomus, jonka avulla he ilmaisevat ajatuksiaan kysymykseen liittyen.

 1. Mitä tarkoittaa sana "kilpailu"?
 2. Miltä tuntuu, kun tietää, että seuraavana päivänä tai samana päivänä on kilpailu tai peli? Tuntuuko se erilaiselta kuin jos kilpailua tai peliä ei ole sinä päivänä?
 3. Onko kilpaileminen / pelaaminen yhtä hauskaa kuin harjoittelu vai onko se hauskempaa tai ikävämpää - pohtikaa miksi?
 4. Miksi meidän lajissa kilpaillaan/pelataan?
 5. Mitä kilpailussa tai pelissä yritetään saada aikaan, minkälaisia tavoitteita siinä voisi olla?
 6. Miltä tuntuu, kun voittaa tai häviää? Minkälaisia ajatuksia silloin teillä tulee?
 7. Minkälaista on, jos kilpaillessa tai pelatessa tulee virheitä? Onko sillä väliä?
 8. Miten meidän ryhmässä tai joukkueessa suhtaudutaan virheisiin tai häviämiseen?
 9. Mitä hyvää on virheissä ja häviämisessä?
 10. Miltä tuntuu, kun toinen kannustaa itseä?
 11. Miltä tuntuu kannustaa toisia?
 12. Miltä tuntuu, kun valmentaja kannustaa?
 13. Miksi yrittäminen on tärkeää? Onko ahkera harjoittelu ja yrittäminen tärkeämpää kuin onnistuminen? Miksi kyllä tai ei?
 14. Mitä valmentaja ja me kaikki voimme tehdä, jotta kilpaileminen ja pelaaminen olisi tosi hauskaa?
 15. Missä kaikessa olemme onnistuneet viime aikoina?

Kurssin seuraavassa harjoitteessa suunnitellaan kilpailuja, jotka tukevat lasten tehtävämotivoituneisuutta samalla, kun harjoitellaan kilpailemisen taitoja ja niihin liittyvien ajatusten ja tunteiden tarkastelua ja hallintaa.

motiv_4

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]