Tervetuloa kilpailuun ja peliin valmistautumisen valmentamisen pariin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle kiinnostavan, tuloksia tuottavan ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin, jonka avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti tarjota valmennettavillesi laadukasta psyykkistä valmennusta lajiharjoittelun ohessa ja rinnalla.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa kilpailuun ja peliin valmistautumisesta ja sen kehittämisestä osana lajiharjoittelua. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten kilpailuun valmistautumisen tehostumisena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden kasvamisena.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin ja mahdollisiin vaikutuksiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa. Kilpailuihin valmistautumisen harjoittelu auttaa tehokkaasti toteuttamaan lajiharjoittelussa saavutettuja taitoja ja tasoja myös kilpailutilanteissa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat itsetuntemusta ja toimintaa sekä ajattelua, jotka edesauttavat ihanteellisen kilpailuihin valmstautumisen toteutumista.

Kilpailuun valmistautuminenkin on taito, jota voi harjoittelemalla voimakkaasti kehittää ja yksilöllistää. Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että urheilijoiden kilpailuun valmistautumisen taidot kehittyvät lajiharjoittelun ohessa.

shutterstock_59466751
pexels-sportfocus-kansi-jaakiekko

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien innostuminen kilpailuun valmistautumisen tehokkaasta harjoittelusta. Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.

 

Tässä on vielä lueteltuna tavoitteita ja hyötyjä urheilijan näkökulmasta:

 • Urheilija pohtii ja tekee oivaluksia liittyen omiin tapoihinsa valmistautua kilpailuun.
 • Urheilija havainnoi omia kehittymistarpeitaan kilpailuihin valmistautumiseen liittyen ja ottaa vastuuta omasta valmistautumisestaan.
 • Urheilija/joukkue tarkastaa tai laatii kilpailuun valmistautumisen rutiinit, jotka voivat toimia suoriutumisen tukena koko urheilu-uran ajan.
 • Urheilija oppii yhdistämään fyysiset rutiinit psyykkisiin, kilpailuissa onnistumiseen liittyviin olotiloihin ja tunteisiin.
 • Urheilija saa selvästi lisää harjoitusta kilpailemiseen, kun valmistautumista harjoitellaan myös mielikuvina.
 • Urheilija tekee oivalluksia liittyen kilpailunomaisen harjoittelun merkitykseen, laatuun ja määrään sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla.
 • Urheilija pohtii virheiden ja epäonnistumisten merkitystä oppimiskokemuksina ja oppii vapautumaan epäonnistumisen peloista.

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

 • Valmentajan kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät kilpailuun valmistautumisen harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu kilpailuun valmistautumisen kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan lajiharjoittelun osaksi.

 

 • Ota rohkeasti lajiharjoituksesta se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toista kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallasi tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaat pian, kuinka sinä itse ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

 

 • Ota myös valmentajana rohkeasti itsellesi aikaa kehittyä. Tarkastele ja arvioi omaa kehittymistäsi ennen kuin arvioit urheilijoiden kehittymistä. Anna itsesi olla ensin epävarma. Sinun ei tarvitse pelätä, että tekisit jotain vakavia virheitä. Kun kuuntelet urheilijoita, saat vähitellen tietää, mitä he toivovat ja miltä heistä tuntuu. Kehitytte yhdessä!