Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite: Kysymyksiä kilpailuun valmistautumisesta urheilijoille

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on, että urheilijat ja myös valmentajat tulevat tietoisiksi ajatuksista ja kokemuksista, joita urheilijat tällä hetkellä omaavat koskien omaa kilpailuun valmistautumistaan, ja keskustelevat aiheesta yhdessä.

Urheilijat vastaavat valmentajan valinnan mukaisesti kirjaten tai keskustellen valmistautumiseen liittyviin kysymyksiin omia, tyypillisiä toimintamalleja tarkastellen.

Harjoitteessa on tarjolla myös lisäkysymyksiä liittyen urheilijan ajatuksiin omista taidoistaan sekä kilpailuihin vamistautuessaan että kilpaillessaan.

Harjoite: Kilpailuun valmistautumisen rutiinit

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on laatia yksilöille ja joukkueelle kilpailuun valmistautumisen rutiinit, jotka tuottavat suoritusvarmuutta. Fyysiset rutiinit yhdistetään onnistumista tukeviin psyykkisiin olotiloihin.

Harjoitteessa urheilijat kirjaavat niin fyysiset kuin niihin yhdistyvät psyykkiset rutiinit lomakkeeseen ja niitä toistetaan jatkossa kaikissa kilpailu- ja pelitilanteissa.

Harjoite: Kilpailuun valmistautumisen harjoittelu mielikuvina

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on harjoitella kilpailuun valmistautumista muulloinkin kuin vain oikeiden kilpailujen yhteydessä. Näin fyysiset rutiinit ja niihin liittyvät, kilpailussa onnistumista auttavat olotilat yhdistyvät toisiinsa nopeammin, ja suoritusvarmuus lisääntyy tehokkaasti.

Harjoitteessa urheilijat kuvittelevat suorittavansa valmistautumisrutiinejaan, ja pyrkivät samalla kokemaan vahvasti kilpailemiseen liittyviä, hyviä tunteita ja tuntemuksia.

Toisessa tehtävässä valmentaja laatii urheilijoille kilpailunomaisia harjoituksia, joissa urheilijat harjoittelevat nopeaa virittäytymistä ihanteelliseen suoritusolotilaan.

Harjoite: Kilpailunomainen harjoittelu

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on oivaltaa ja kokeilla yksityiskohtaisen ja riittävän kilpailunomaisen harjoittelun merkitystä ja vaikutusta kilpailuissa onnistumiseen ja siellä koettavien tunteiden säätelyyn.

Harjoitteessa urheilijat ensin vertailevat, millä tavoin harjoitus- ja kilpailutilanteet omassa lajissa eroavat toisistaan. Tämän jälkeen toteutetaan kilpailunomaista harjoittelua niin, että urheilijat arvioivat, kuinka hyvin he kokevat aitoja kilpailunomaisia elementtejä harjoittelussa.

Harjoite: Virheistä voimavara

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on saada paljon näkökulmia siihen, millä tavoin virheet ja epäonnistumiset ovat myös hyödyllisiä ja tavallisia asioista urheilu-uralla ja päivittäinkin. Tavoitteena on urheilijoiden vapautuminen mahdollisesta virheiden tai epäonnistumisen peloista, koska kun urheilija ei pelkää, onnistuu hän todennäköisemmin ja myös nauttii urheilemisestaan, mikä on olennaista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harjoitteessa urheilija keskustelee eri rooleissa olevien henkilöiden kanssa epäonnistumiseen ja virheisiin liittyvistä, valmiiksi annetuista aiheista ja kysymyksistä.

Harjoite: Viime hetken varmistukset

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on varmistaa, että valmistautuminen sujuu loppuun asti hyvin ja että kaikki mahdolliset asiat on huomioitu, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti suoriutumiseen ja joihin voi vielä vaikuttaa. Tavoitteena on myös vuorovaikutus urheilijoiden ja valmentajien välillä, joka edesauttaa kilpailuissa/peleissä onnistumista.

Harjoitteessa valmentaja esittää urheilijoille kilpailun suhteen varmistettavia asioita, joista keskustellaan ja joita pohditaan valmentajan valitsemalla tavalla.