Tavoitteet

 • Oivaltaa kilpailunomaisen harjoittelun merkitys
 • Tarkastella omassa valmennuskokonaisuudessa toteutetun kilpailunomaisen harjoittelun laatua ja määrää.
 • Oppia toteuttamaan kilpailunomaista harjoittelua mahdollisimman todenomaisesti niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Riittävä ja taitava kilpailunomainen harjoittelu on yksi parhaimmista tavoista varmistaa, että urheilija onnistuu suorituksissaan tavoitteiden mukaisesti oikeina hetkinä.

Kilpailunomaisen harjoittelun tulee muistuttaa oikeaa kilpailutilannetta myös psyykkisesti: on osattava toistaa samat vaatimukset, paineen tunne ja muut tunnetilat, joita oikeassakin kilpailussa vaaditaan ja tapahtuu.

”Jos haluat voittaa, sinun on harjoiteltava kyllästymiseen asti treeneissä voittajuutta!”

Jos haluat osata sietää epäonnistumisia, sinun tulee väistämättömien epäonnistumisten hetkillä harjoitella niiden sietämistä tietoisesti!

Suoritusohjeet

 1. Toteuta ensin Tehtävä 1, jossa vertaillaan lajin harjoitus- ja kilpailutapahtumia keskenään.
 2. Siirtykää sitten Tehtävään 2, jossa toteutetaan kilpailunomaista harjoittelua ennen tulevaa kilpailutapahtumaa arvioiden samalla, kuinka hyvin pystytään jäljittelemään todellista kilpailutilannetta.
 3. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet, joihin kukin kirjaa kilpailunomaisen harjoittelunsa toteutumisen.
 4. Järjestä urheilijoille paljon mahdollisuuksia kilpailunomaiseen harjoitteluun.
 5. Kun sopiva aika on kulunut, kokoontukaa tarkastelemaan, minkälaisia havaintoja urheilijat ovat tehneet ja miten hyvin kilpailunomainen harjoittelu on vastannut todellisten kilpailujen piirteitä.
 6. Pidemmällä aikavälillä tarkastelkaa, miten tehokas kilpailunomainen harjoittelu vaikuttaa urheilijoiden kilpailuissa suoriutumiseen.

Tehtävä 1

 • Tavoitteena on tarkastella, kuinka kilpailunomaista ja kuinka paljon kilpailunomaista harjoittelua urheilija tai joukkue suorittaa.
 • Pohdi itse tai mielellään yhdessä urheilijoiden kanssa miten alla mainitut tilanteet eroavat toisistaan tai ovat samankaltaisia lajin harjoituksissa ja kilpailuissa.
 • Lisäksi pohditaan/kirjataan, millä erityisillä tavoilla harjoittelussa pyritään huomioimaan se, että kilpailunomaista harjoittelua tapahtuu kyseisen asian kohdalla.

 

Esimerkiksi seuraavia asioita (valitse kaikki tai haluamasi, käytä halutessasi harjoitelomakkeita) voidaan tarkkailla ja arvioida asteikolla 1-5 (1 = ei vastannut todellista kilpailutilannetta, 5 = vastasi melko täydellisesti todellista kilpailutilannetta):

 1. Fyysisen suoritusympäristön kilpailunomaisuus, kuten suorituspaikka, valaistus, sää jne.
 2. Välineiden ja vaatetuksen jne. kilpailunomaisuus
 3. Ajankohdan kilpailunomaisuus, esimerkiksi vuorokauden aika
 4. Harjoituksen keston kilpailunomaisuus, esimerkiksi suorituksen kokonaiskesto, tauot jne.
 5. Yleisön ja muiden vastaavien tekijöiden, esimerkiksi vastustajat, tuomarit, kuulutukset jne. kilpailunomaisuus
 6. Suoritukseen valmistautumisen kilpailunomaisuus, valmistautumisrutiinien noudattaminen, olotilat ja tunteet, joita tavallisesti kokee valmistautuessa hyvin kilpailuun
 7. Psyykkisen suoritustilan kilpailunomaisuus, kuten kokiko urheilija todellisessa kilpailussa tavallisesti hyväksi kokemiaan tunteita, tuntemuksia, ajatuksia ja olotiloja?
 8. Kilpailun jälkeisen toiminnan, olotilojen ja ajattelun kilpailunomaisuus
 9. Jokin muu lajinomainen, merkittävä tekijä

 

Esimerkki uimahypyistä:

  Lajiharjoitus Kilpailu Kilpailunomaisen harjoittelun keinot
Suoritustapahtuman kesto Noin 2 tuntia Suomessa 30-60min Pidetään myös lyhyitä treenejä.
Toistojen määrä 50-100 suoritusta, kolmesta viiteen toistoa kutakin max. 10 suoritusta, yksi toisto/suoritus                            Tehdään kilpailunomaisesti yksittäiset suoritustoistot peräkkäin.

Tehtävä 2

Kilpailunomaisen harjoittelun seuranta

 1. Tulosta urheilijoille harjoitelomakkeet. Voit myös vaihtoehtoisesti vain kysellä urheilijoilta arvioita harjoituksen kilpailunomaisuudesta. Harjoitusvaiutus on kuitenkin yleensä huomattavasti merkittävämpi, jos arviot kirjataan lomakkeeseen useamman kerran.
 2. Urheilijat merkitsevät harjoituslomakkeeseen vasempaan laitaan päivämäärän aina, kun ovat harjoitelleet kilpailunomaisen harjoituksen.
 3. Samalla urheilijat arvioivat kilpailunomaisen harjoittelun toteutumista ja onnistumista jokaisen tai valmentajan kanssa yhdessä sovittujen tekijöiden suhteen asteikolla 1-5 (1 = ei vastannut todellista kilpailutilannetta, 5 = vastasi melko täydellisesti todellista kilpailutilannetta).
 4. Kun tavoitteena olevat kilpailut lähestyvät, urheilijat ja valmentaja voivat harjoituslomakkeen avulla arvioida, onko kilpailunomainen harjoittelu riittävää, jotta kilpailutilanne ei tule tuomaan esiin mitään yllättäviä, suorituskykyä fyysisesti tai psyykkisesti vaarantavia tekijöitä.
 • Jatkossa pyri yhdessä urheilijoiden kanssa luomaan heille mahdollisimman paljon mahdollisimman kilpailunomaisia tilanteita kaikilta yksityiskohdiltaan, jotta urheilijat pääsevät riittävästi harjoittelemaan toiminnan ja ajattelun säätelyä!
 • Pienillä yksityiskohdilla, kuten todellisessa kilpailuasussa kaikkia yksityiskohtia myöten harjoittelulla tai tietyllä tavalla jännittävien katsojien paikalla ololla, voi olla hämmästyttävän suuri merkitys siihen, että urheilija todella kokee oikean kilpailun tuottamia olotiloja ja pääsee siten harjoittelemaan niiden hallintaa.
girl standing on diving board

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat tottuvat kilpailutilanteisiin, jolloin tunteiden säätely on helpompaa ja suoritusvarmuus lisääntyy.
 • Urheilijat havainnoivat, missä kilpailutilanteeseen liittyvissä asioissa he kaipaavat vielä harjoitusta, ja oivaltavat, että myös psyykkistä puolta voi ja tulee harjoitella. Harjoittelun tuloksena kilpailemisen taidot paranevat.
 • Urheilijoiden itseluottamus ja motivaatio kehittyvät, kun he oivaltavat, että hankalammaltakin tuntuvia tilanteita pääsee harjoittelemaan, eikä kilpaileminen tunnukaan enää vaikealta niissäkään kohdin, joissa se on voinut siltä tuntua.
jousi
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on oivaltaa ja kokeilla yksityiskohtaisen ja riittävän kilpailunomaisen harjoittelun merkitystä ja vaikutusta kilpailuissa onnistumiseen ja siellä koettavien tunteiden säätelyyn.

Harjoitteessa urheilijat ensin vertailevat, millä tavoin harjoitus- ja kilpailutilanteet omassa lajissa eroavat toisistaan. Tämän jälkeen toteutetaan kilpailunomaista harjoittelua niin, että urheilijat arvioivat, kuinka hyvin he kokevat aitoja kilpailunomaisia elementtejä harjoittelussa.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?