Tavoitteet

 • Harjoitella ja vahvistaa urheilijoiden taitavuutta valmistautua kilpailusuoritukseen.
 • Testata omaa kykyä virittäytyä ihanteellisesti omaan lajisuoritukseen ja nostaa suorituskyky nopeasti korkealle.
 • Vahvistaa fyysisten rutiinien ja onnistumista edesauttavien olotilojen yhteyttä.

Suoritusohjeet

 • Harjoitteessa on kaksi tehtävää, joissa hyödynnetään mielikuvaharjoittelua valmistautumisen harjoittelussa.
 • Toteuta tehtäviä urheilijoillesi usein lajiharjoittelun lomassa, jolloin lisäätte tehokkaasti kilpailuun valmistautumisen harjoittelun toistomääriä!

Huomio! Monissa lajeissa ja tilanteissa urheilijat kohtaavat todellisia kilpailutilanteita melko vähän, vaikka juuri kilpailutilanteissa halutaan erityisen varmasti onnistua. Mielikuvaharjoittelussa voidaan tehokkaasti lisätä kilpailullisten toistojen määrää ja tehostaa suoritusvarmuuden kehittymistä.

Tehtävä 1

Rutiinin ja olotilan suorittaminen mielikuvana

 1. Pyydä urheilijoita valitsemaan kilpailuihin valmistautumisen fyysisistä ja psyykkisistä rutiineistaan jokin kohta, esimerkiksi laukun pakkaaminen kilpailua edeltävänä iltana ja siihen liittyvä tunne ”Olen valmis ja odotan kisaa innolla”.
 2. Urheilijat asettuvat hetkeksi istumaan ja sulkevat silmät.
 3. Pyydä urheilijoita kuvittelemaan mahdollisimman elävästi valitsemansa rutiini ja tuntemaan haluamansa hyvä olotila, jonka rutiinin tekeminen saa aikaan.
 4. Pyydä urheilijoita avaamaan silmät, kun hyvä tunne on voimakkaimmillaan.
 5. Harjoitelkaa eri kohtia rutiinista yhä uudelleen kymmeniä kertoja. Tämä vahvistaa rutiinien toimivuutta oikeissa kilpailutilanteissa.

Tehtävä 2

Virittäytyminen hyvään suoritusolotilaan mielikuvan avulla

 1. Laadi lajiharjoitukseen osio, jossa suoritetaan mahdollisimman kilpailunomainen lajisuoritus.
 2. Pyydä urheilijat rauhoittumaan hetkeksi juuri ennen kilpailunomaista suoritusta ja suorittamaan mielikuvissa viimeinen rutiini, jonka urheilija aina tekee itse tai joukkueena juuri ennen kilpailusuorituksen alkamista. Samalla urheilija tuntee mielikuvissa hyvän tunteet ja olotilan, jonka hän haluaa oikeassakin kilpailussa kokea.
 3. Eli urheilija päättää etukäteen esimerkiksi kuvittelevansa, kuinka hän tarkistaa varusteet juuri ennen lähtöä ja kokee olevansa valmis starttiin. Tai urheilija voi kuvitella, kuinka joukkue kokoontuu viimeiseen tsemppirinkiin ja vireystila nousee huippuunsa yhteisen tsemppihuudon myötä.
 4. Kun mielikuvissa tehty valmistautuminen on suoritettu, urheilija suorittaa välittömästi mahdollisimman kilpailunomaisen suorituksen. Suorituksen jälkeen urheilija arvioi, kuinka lähelle haluamaansa ihannesuoritustilaa hän mielikuvavalmistautumisen avulla pääsi.
 5. Harjoitus toistetaan niin monta kertaa kuin mahdollista vertaillen kertojen onnistumista keskenään ja havainnoiden omaa kehittymistä.

Vinkkejä

 • Jos urheilija ei heti koe vahvasti psyykkistä olotilaa ja tunteita, joita hän haluaisi rutiinin yhteydessä kokea, älkää luovuttako! Toistojen myötä urheilija ennen pitkää oivaltaa, että hän voi itse vaikuttaa tunteisiinsa ja että mielikuvien avulla voi lopulta eläytyä hyvinkin täydellisesti kilpailutilanteeseen. Aivot eivät havaitse eroa todellisen ja kuvitellun tilanteen välillä!

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden mielikuvat valmistautumisen rutiineista vahvistuvat jatkuvasti harjoittelun myötä.
 • Urheilijat toteuttavat mielikuvaharjoittelua yhä ennakkoluulottomammin ja havaitsevat sen hyödyttävän kilpailuissa onnistumista.
 • Urheilijat innostuvat mahdollisuudesta harjoitella kilpailuihin valmistautumista muulloinkin kuin oikeissa kilpailutilanteissa.
 • Urheilijat alkavat tarkastella tarkemmin ja ottaa vastuuta siitä, minkälaiset asiat valmistautumisessa auttavat heitä onnistumaan.
concent_2
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on harjoitella kilpailuun valmistautumista muulloinkin kuin vain oikeiden kilpailujen yhteydessä. Näin fyysiset rutiinit ja niihin liittyvät, kilpailussa onnistumista auttavat olotilat yhdistyvät toisiinsa nopeammin, ja suoritusvarmuus lisääntyy tehokkaasti.

Harjoitteessa urheilijat kuvittelevat suorittavansa valmistautumisrutiinejaan, ja pyrkivät samalla kokemaan vahvasti kilpailemiseen liittyviä, hyviä tunteita ja tuntemuksia.

Toisessa tehtävässä valmentaja laatii urheilijoille kilpailunomaisia harjoituksia, joissa urheilijat harjoittelevat nopeaa virittäytymistä ihanteelliseen suoritusolotilaan.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?