Tavoitteet

 • Herätellä urheilijoita tarkastelemaan omaa kilpailuihin valmistautumistaan ja oivaltamaan, minkälaiset asiat jo ennen kilpailua vaikuttavat omaan suoriutumiseen myönteisesti.
 • Saada valmentajana lisää tietoa urheilijoiden ajatuksista koskien kilpailuihin valmistautumista, jolloin heidän tukeminen ja valmentaminen kilpailuissa onnistumiseksi on helpompaa ja täsmällisempää.
 • Opetella ja hyödyntää keskustelevan vuorovaikutuksen antia urheilijoiden sekä urheilijoiden ja valmentajien välillä.

Monista aiheista kannattaa keskustella useamman kuin yhden kerran! Urheilijoiden keskustelut ja vastaukset syvenevät kerta kerralta, ja harjoitteesta hyödytään samalla yhä enemmän.

Suoritusohjeet

Tutustu harjoitteessa esiteltyihin kysymyksiin ja käytä niitä valmennettavien urheilijoidesi tai joukkueesi kanssa teille parhaiten soveltuvalla tavalla, esimerkiksi:

 • Valitse kysymyksistä sopivimmat, ja keskustelkaa niistä harjoituksen lomassa sopivina hetkinä.
 • Käytä kysymyksiä urheilijoiden henkilökohtaisten keskustelujen runkona tai tukena.
 • Tulosta urheilijoille harjoitelomakkeet ja pyydä heitä kirjaamaan vastaukset joko harjoitusten jälkeen tai kotona.
 • Toteuta keskustelut pienryhmissä antaen kullekin ryhmälle tehtäväksi vastata kysymyksiin niin, että he voivat keskustella ja kysellä ajatuksia toisiltaan.

Tulosta harjoitelomake:

Tulosta lisäkysymykset:

Kysymyksiä valmistautumisesta

 1. Milloin mielestäsi kilpailuun valmistautuminen alkaa? Milloin ja miten tiedät, että kilpailuun valmistautumisesi on alkanut?
 2. Kuinka suuri merkitys valmistautumisella yleensä mielestäsi on sinun kilpailuissa suoriutumiseesi?
 3. Kerro valmistautumisestasi ennen varsinaista kilpailupäivää. Mitä kaikkea yleensä teet ja ajattelet ennen kilpailupäivän aamua?
 4. Milloin asetat kilpailuun liittyvät tavoitteet? Minkälaisia tavoitteita sinulla on tapana asettaa (liittyen sijoituksiin vai omiin suorituksiin, teknisesti tms. vai psyykkisiä tavoitteita jne.)?
 5. Minkälaisella fiiliksellä yleensä heräät kilpailupäivän aamuna? Minkälaisia ajatuksia sinulla yleensä tuolloin on mielessä ja minkälaisia tunteita ja tuntemuksia koet? Onko kokemillasi tunteilla ja ajatuksilla mielestäsi jotain yhteyttä kilpailuissa onnistumiseesi?
 6. Mieti vielä, onko sillä merkitystä, oletko kisapäivän aamuna kotona vai Suomessa vieraalla paikkakunnalla vai ulkomailla hotellissa? Jos huomaat näissä olevan eroa, mistä se voisi johtua?
 7. Valmistaudutko eri tavoin erilaisiin kilpailuihin? Ovatko jotkin kilpailut sinusta vähemmän tärkeitä vai kaikki yhtä tärkeitä?

Lisäkysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta urheilijoille

Tässä esitettyjen kysymysten avulla voit pohtia vielä yksityiskohtaisemmin omaa kilpailuihin valmistautumistasi ja kilpailemistasi.

 1. Kuvaile omaa tähänastista kilpailijan uraasi. Milloin olet aloittanut kilpailemisen ja miten kilpailemisesi on edennyt? Kuinka paljon kilpailet, kansallisesti, kansainvälisesti jne.?
 2. Minkälaiset asiat ovat sinulle kilpailuun valmistautumisessa ja kilpailemisessa helppoa ja minkälaiset vaikeaa? Kerro hieman, miksi.
 3. Miten erilaiset kilpailuolosuhteet vaikuttavat sinuun? Oletko huomannut suorituksissasi eroa erilaisissa olosuhteissa? Oletko huomannut fiiliksissäsi eroa eri suorituspaikoissa?
 4. Minkälainen keskittyjä olet kilpailun aikana? Tiedätkö helposti, mihin haluat kiinnittää huomiosi? Minkälaiset asiat saattavat häiritä sinua? Kuinka hyvin onnistut palauttamaan keskittymisesi, jos se on herpaantunut?
 5. Tiedätkö, minkälainen vireystila eli latautuminen sopii sinulle? Pitääkö sinun olla rauhallinen vai energinen? Entä tiedätkö, miten saat tarvittaessa muutettua tilaasi rauhallisemmaksi tai energisemmäksi?
 6. Minkälaisiksi arvioit omat taitosi nollata tilanteita ja käsitellä virheitä ja epäonnistumisia?
 7. Miten arvioit ja analysoit kilpailujasi ja tuloksiasi sekä tavoitteiden saavuttamista? Vaikuttaako asiaan erilaiset kilpailut tai paremmin tai huonommin onnistuneet suoritukset?

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat kiinnostuvat yhä enemmän kilpailuun valmistautumisen merkityksestä.
 • Urheilijat ottavat enemmän vastuuta kilpailuun valmistautumisestaan.
 • Vuosi vuodelta urheilijat osaavat yhä tehokkaammin hyödyntää valmistautumistaan onnistumisen todennäköisyyden lisäämiseksi.
 • Urheilijat ovat iloisia siitä, että valmentaja on kiinnostunut heidän kilpailuun valmistautumiseen liittyvistä asioista yksityiskohtaisesti.
 • Valmentaja pystyy tehokkaammin vaikuttamaan urheilijoiden kilpailemisen tapoihin, kun hänellä on tarkempaa tietoa siitä, millä tavoin urheilijat valmistautuessaan kilpailuun toimivat.
stock-photo-female-athlete-getting-ready-to-blast-off-53921899