Tietoisku 1

Se, kuinka halukas ihminen on kilpailemaan ja miltä se ihmisestä tuntuu, on ominaisuus, jossa ihmiset eroavat paljonkin toisistaan. Tästä syystä itsetuntemus on olennaista, kun halutaan kehittää valmistautumisen ja kilpailemisen taitoja. Itsetuntemus kehittyy, kun avoimesti ja riittävästi keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia aiheeseen liittyvistä aiheista rennossa ilmapiirissä.

shutterstock_75395563-2
Adolescent boy with a tennis racket

Tietoisku 2

Valmistautumis- ja kilpailurutiinit toimivat erittäin tehokkaana välineenä suorituskyvyn ja onnistumisen varmistamisessa. Rutiinit luovat tuttuuden tunteen, joka vapauttaa suoriutumaan omalla tasolla kaiken sujuessa suunnitellusti. 

Kun urheilija tunnistaa, suunnittelee ja toteuttaa tarkoin omia kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen rutiinejaan, on hänen mahdollista kehittää taitavuuttaan niissä.

Tietoisku 3

Ihanteellisen valmistautumisen takaamiseksi valmistautumisrutiineissa on huomioitava myös psyykkinen valmistautuminen. Kilpailuja varten sopivat olotilat, tunteet, tuntemukset ja ajatukset voidaan liittää fyysisiin rutiineihin, kuten laukun pakkaamiseen, lämmittelyyn ja muihin vastaaviin. Näin varmistuu, että urheilijaon kilpailun alkaessa valmis niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

motiv_2
shutterstock_27361699

Tietoisku 4

Joukkueena kilpailtaessa on tärkeää, että suunnitellaan niin joukkueen yhteisiä kuin jokaisen urheilijan omia valmistautumisrutiineja. Näin saadaan niin koko joukkue, mutta myös kaikki yksilöt huippuvireeseen. Valmistautuminen omaan ihanteelliseen suoritustilaan on niin yksilöllinen prosessi, että joukkueen yhteiset rutiinit harvoin tuottavat sellaisinaan kaikille huippuvirettä. Yksilöllisten rutiinien salliminen myös kehittää joukkueen ilmapiiriä ja erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista.

Tietoisku 5

Yltääkseen tasaisesti huippusuorituksiin on urheilijan saatava riittävästi mahdollisuuksia harjoitella mahdollisimman paljon oikeaa kilpailutilannetta vastaavissa olosuhteissa. Kilpailunomaisen harjoittelun tulee kattaa kilpailunomaisuus sekä fyysisesti että psyykkisesti.

imagery_4
shutterstock_29508589

Tietoisku 6

Valmentaja voi tehokkaasti vaikuttaa urheilijoiden kykyyn suhtautua niin onnistuneisiin kuin huonommin menneisiin kilpailuihin oppimiskokemuksina viestittämällä urheilijoille aidosti ja systemaattisesti, että virheet ja epäonnistumiset kuuluvat urheiluun, eivätkä ne millään tavoin liity urheilijoiden arvoon tai mahdollisuuksiin urheilun parissa.

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin kilpailemaan valmistautumisen harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittyä kilpailuihin ja peleihin valmistautumisessaan.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?