Tavoitteet

 • Tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää urheilijan/joukkueen kykyä suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin.
 • Tavoitteena on myös helpottaa tarvittaessa valmentajan ja urheilijan/joukkueen mahdollisuuksia keskustella virheisiin ja epäonnistumisiin liittyvistä tilanteista ja asioista.
 • Tavoitteena on, että urheilijat voivat kokea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi ilman pelkoja siitä, miten virheet tai epäonnistumiset mahdollisesti vaikuttavat heidän asemaansa, ihmissuhteisiinsa tai mahdollisuuksiinsa.

Kun urheilija ei pelkää epäonnistua, hän on vapaa onnistumaan!

Suoritusohjeet

 1. Harjoitteessa esitellään kolme erilaista keskustelua, joita urheilijat voivat harjoitella.
 2. Valitse keskustelu, jonka haluat ensin ottaa käsittelyyn. Tulosta halutessasi lomakkeet urheilijoille muistin tueksi tai katsokaa ohjeet puhelimen näytöltä.
 3. Pyydä urheilijoita pareittain tai pienissä ryhmissä keskustelemaan keskenään ohjeen mukaisista aiheista ja kysymyksistä. Toki voit myös itse halutessasi keskustella urheilijan kanssa.
 4. Tavoitteena ei ole antaa vastauksia tai neuvoja toisille, vaan kuunnella ja keskustella mielenkiinnolla kunkin ajatuksista!
 5. Anna sitten vielä kotitehtäväksi urheilijoille keskustella samasta aiheesta vielä ainakin yhden, mielellään monien ihmisten kanssa lajiharjoitusten välillä. Näin urheilijat saavat paljon näkökulmia erilaisissa rooleissa olevilta ihmisiltä.

Keskustelu 1

Minkälaisia ihmisiä ja urheilijoita ajattelette olevanne virheiden ja epäonnistumisten käsittelijöinä?

Keskustellaan:

 • Kun epäonnistut tai teet virheen, mitä tapahtuu? Mitä ajattelet ja miten toimit ja käyttäydyt?
 • Kuinka nopeasti palaudut virheistä ja epäonnistumisista? Häiriytyykö harjoittelusi tai kilpailemisesi siksi, että sinua suututtaa tai harmittaa niin paljon niin pitkään, vai unohdatko virheen tai epäonnistumisen helposti?
 • Harmistutko enemmän, vähemmän vai saman verran, jos epäonnistut esimerkiksi koulussa, kotona, työssä tai kaverisuhteessa verrattuna urheilusuorituksiin?
 • Oletko muuttunut jotenkin urheilu-urasi ja elämäsi aikana siinä, miten suhtaudut virheisiin ja epäonnistumisiin tai muihin vastoinkäymisiin?

Keskustelu 2

Miten elämääsi liittyvät ihmiset suhtautuvat virheisiin ja epäonnistumisiin sekä muihin vastoinkäymisiin? (esimerkiksi valmentaja, esimies urheiluseura/työpaikka, harjoitus- tai työkaverit, vanhemmat, opettajat, luokkakaverit, sukulaiset, ystävät ja muut tärkeät ihmiset) 

Keskustellaan:

 • Auttavatko lähelläsi olevat ihmiset sinua suhtautumaan virheisiin ja epäonnistumisiin oppimiskokemuksina?
 • Vaikeuttaako joku henkilö sinun suhtautumistasi virheisiin ja epäonnistumisiin järkevästi?
 • Jos näin on, voitko ajatella, että muista ihmisistä riippumatta sinä voit suhtautua virheisiin hyödyllisinä oppimiskokemuksina?

Keskustelu 3

Minkälainen merkitys virheillä ja niiden käsittelyllä on omassa urheilulajissasi?

Esimerkiksi voidaan verrata mailapelejä, kuten tennistä ja sulkapalloa, ja taitolajeja, kuten taitoluistelua. Mailapeleissä jokainen pallo päättyy siihen, että jompikumpi pelaaja tekee virheen. Peliä ei olisi ilman virhettä, kun taas taitoluistelussa luistelija voi suorittaa ainakin näennäisesti virheettömän suorituksen.

Keskustellaan:

 • Tapahtuuko omassa lajissasi/työalassasi virheitä ja epäonnistumisia paljon vai vähän?
 • Kuinka suuri yhden virheen merkitys on?
 • Jos merkitys on suuri, kuinka suuri merkitys on sillä, että pystyy nollaamaan tilanteen ja jatkamaan?

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat saavuttavat oivalluksia siitä, että virheet eivät olekaan pelottavia tai osoita huonommuutta.
 • Urheilijoiden epäonnistumisen pelon vähenemisen myötä onnistumisen todennäköisyys kasvaa.
 • Virheistä ja epäonnistumisista opitaan puhumaan, jolloin ne eivät enää pelota.
 • Ilmapiiri voi kehittyä turvallisemmaksi ja välittävämmäksi, jolloin viihtyminen ja suoriutuminen paranevat.
shutterstock_333666803
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on saada paljon näkökulmia siihen, millä tavoin virheet ja epäonnistumiset ovat myös hyödyllisiä ja tavallisia asioista urheilu-uralla ja päivittäinkin. Tavoitteena on urheilijoiden vapautuminen mahdollisesta virheiden tai epäonnistumisen peloista, koska kun urheilija ei pelkää, onnistuu hän todennäköisemmin ja myös nauttii urheilemisestaan, mikä on olennaista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harjoitteessa urheilija keskustelee eri rooleissa olevien henkilöiden kanssa epäonnistumiseen ja virheisiin liittyvistä, valmiiksi annetuista aiheista ja kysymyksistä.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?