Asiantuntijaluento

shutterstock_410937010

SportFocus suunnittelee ja toteuttaa psyykkisen valmennuksen luentoja ja harjoituksia esimerkiksi osana seuran tai muun yhteisön toimintaa, valmentajakoulutusta tai erilaisia tutkintoja. Luentojen sisällöt ja aikataulut suunnitellaan aina asiakkaan lähtökohdista käsin, vastaamaan osallistujien osaamistarpeita, kiinnostuksenkohteita ja tavoitteita. Asiantuntijaluentoja voidaan suunnitella hyvin moninaisin teemoin ja eri kohderyhmille (urheilijat, valmentajat, ohjaajat, vanhemmat, työntekijät, erilaiset tiimit, esiintyjät, opettajat jne.).

Esimerkkejä asiantuntijaluentojen teemoista:

 • Iloa ja innostumista edistävän ilmapiirin vahvistaminen sekä motivoitumisen taito
 • Taitava tavoitteenasettelu harjoittelemisen ja kilpailemisen tukena
 • Kilpailu- tai esiintymisjännitys sekä paineensietokyvyn kehittäminen
 • Vahvuuksien hyödyntäminen ja itseluottamuksen vahvistaminen
 • Keskittymisen ja läsnäolon taito suoriutumisen tukena
 • Mielikuvaharjoittelun monipuolinen hyödyntäminen harjoittelun ja kilpailemisen tukena
 • Ryhmäilmiöt ja ryhmädynamiikan tukeminen
 • Vuorovaikutustaidot taitavan valmentamisen tai opettamisen perustana

Asiantuntijaluennot lisäävät kykyä ymmärtää psyykkisen hyvinvoinnin sekä psyykkisten taitojen merkityksiä suorituskyvyn kannalta - oli toimintaympäristö sitten urheilussa, taiteessa, liike-elämässä tai vaikkapa koulussa. Lisääntyneen ymmärryksen ja tiedon ohella osallistujat saavat aina aiheenmukaisia vinkkejä ja käytännön työkaluja kehittymisen tueksi, jolloin psyykkinen valmennus voi tulla osaksi arkea, ja olla näin vaikuttavaa ja tuloksellista. 

Teemakoulutukset

shutterstock_522965434

SportFocus Oy ja Suomen valmentajat ry. järjestävät yhteistyössä psyykkisen valmennuksen koulutuksia valmentajille. Yhden koulutuksen kesto on 3 tuntia, ja koulutusaiheina ovat:

 1. Keskittyminen
 2. Motivaatio ja tavoitteenasettelu
 3. Tunteet ja ajattelu
 4. Itseluottamus
 5. Kilpaileminen

Suomen Valmentajat ry. haluaa kehittää suomalaista valmennusosaamista, ja lisätä valmentajien ymmärrystä psyykkisen hyvinvoinnin ja psyykkisten taitojen merkityksestä osana huippusuoriutumista. Psyykkisen valmennuksen aiheet auttavat luomaan motivoivia, laadukkaita ja turvallisia harjoitusympäristöjä urheilussa mukana oleville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Teemakoulutukset toteutetaan aina SportFocuksen osaavien asiantuntijoiden johdolla, innostavasti ja käytännönläheisellä otteella. Kokonaisuudet on suunniteltu valmentajien tarpeiden pohjalta, ja materiaalit koostetaan laadukkaista,  urheiluympäristössä kehitetyistä ja testatuista TrainingFocus-harjoitteista.

Koulutuksia järjestetään sekä kaikille avoimina koulutuksina että tilausperiaatteella.

Räätälöidyt koulutukset

vastaanotto

SportFocuksen räätälöidyt koulutukset ovat korkeatasoisesti tuotettuja ja käytännönläheisesti toteutettavia kokonaisuuksia, jotka sananmukaisesti suunnitellaan ja räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutukset voivat vaihdella yhden päivän tai viikonlopun kestävistä kokonaisuuksista vuosia kestäviin koulutusprosesseihin. Teemat ja koulutusaiheet voivat olla moninaisia, vaihdellen esimerkiksi psyykkisten taitojen harjoittelusta työssä jaksamisen edistämiseen tai seuravalmentajien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Koulutukset sisältävät aina ajankohtaista, syventyvään ymmärrykseen tähtäävää tietoa, jota voi hyödyntää lajista riippumatta, sekä käytännön harjoitteita kehittymisen tueksi.

SportFocus Oy tarjoaa erikseen TrainingFocus-harjoitemateriaalin käyttökoulutusta ja konsultointia  psyykkisten taitojen harjoittelun liittämiseksi osaksi valmentautumisen kokonaisuutta. TrainingFocusta hyödyntämällä pyrimme varmistamaan suomalaisen arkivalmennuksen laatua ja ylipäätään edistämään sitä käyttävien psyykkistä hyvinvointia. Meille SportFocuksessa on kunnia olla mukana viemässä psyykkisen valmennuksen osaamista kentälle ja osaltamme varmistaa harjoittelun turvallisuutta, iloa ja kokonaisvaltaisesti kehittävää luonnetta.

 

EduFocus -ohjelma

harjoitteet ja kurssit

EduFocus on suosittu, laadukas ja käytännönläheisellä työotteella toteutettava vuoden mittainen koulutusohjelma, joka tarjoaa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana urheilun kentällä. Vuoden kestävä koulutusohjelma järjestetään Helsingissä, ja se sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ryhmätyönohjausta sekä 20h itsenäistä työskentelyä ja psyykkisen valmennuksen harjoittelua.

 

Koulutusohjelman vastuukouluttajina toimivat SportFocuksen asiantuntijat. Lisäksi lähiopetuspäivillä vierailee valmentajia ja urheilijoita tuomassa konkreettista kosketuspintaa urheilun toimintaympäristöihin ja ilmiöihin.