Mielikuvien virittäminen

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]

Tervetuloa mielikuvaharjoittelun valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa opetellaan virittämään mielikuvia mielikuvaharjoittelun taidon kehittämiseksi.

Tavoitteet

 • Luoda mielikuvaharjoittelulle hyvät edellytykset virittämällä ja harjoittamalla mielikuvien tuottamisen kykyä.
 • Urheilijat oppivat luomaan monipuolisia ja mahdollisimman eläviä mielikuvia, joissa käytetään useita aisteja.

Mielikuvien virittäminen on yksi parhaimmista tavoista harjoitella mielikuvien käyttöä urheilussa. Virittäminen tarjoaa kokemuksia aiemmin tuotetuista mielikuvista sekä oivalluttaa urheilijan huomaamaan, miten uusia mahdollisia mielikuvia voi luoda. Ihminen oppii harjoittelemalla hyötymään näistä aiemmista sekä uusista ja erilaisista mielikuvista, kun hän saa yhdistettyä  tämän mielikuvien tuottamisen urheiluun.

 

Tehkää ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista pieni mielikuvatesti:

Sulkekaa silmät ja kuvitelkaa imeskelevänne todella suolaisen kirpeää irtokarkkia. Naama suorastaa vääntyy kirpeyden johdosta. Avatkaa sitten silmät ja huomioikaa, kuinka sylki on valunut suuhun ja kuinka todellinen mielikuva oli, vaikka karkkia ei ole oikeasti sillä hetkellä missään lähellä. Näin saatte todistettua itsellenne mielikuvien voiman!

Suoritusohjeet

 1. Ennen harjoitteen tekemistä on hyvä keskustella hetki siitä, miksi mielikuvaharjoittelu on tärkeää: Se lisää hyvien suoritusten toistoja, jolloin oppiminen ja edistyminen tapahtuvat nopeammin.
 2. Urheilijoille voi halutessaan kertoa, että aluksi on tärkeää harjoitella käyttämään kaikkia aisteja mielikuvien tuottamiseksi ja muutenkin virittää aivojen mielikuvia tuottavaa puoliskoa työskentelemään tehokkaasti. Näin luodaan hyvät valmiudet tehokkaalle ja onnistuneelle mielikuvaharjoittelulle urheilussa.
 3. Harjoituksessa on annettu valmiiksi ehdotuksia tuotettaviksi mielikuviksi.
 4. Urheilijat kokeilevat esimerkiksi alkulämmittelyn tai loppuverryttelyn ohessa kyseisten mielikuvien tuottamista. Aloittakaa mielikuvista, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin yksittäinen hetki. Edetkää muutaman harjoituskerran jälkeen mielikuviin, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin toiminto tai tekeminen. Vastaavia mielikuvia voi keksiä lisää.
 5. Käykää läpi haluamanne määrä mielikuvia, ja keskustelkaa sen jälkeen, oliko jollekulle jokin mielikuva helpompaa tai vaikeampaa tuottaa kuin jokin toinen. Pohtikaa, tarvittiinko helpompiin tai vaikeampiin mielikuviin jotain tiettyä aistia.

Tehtävä 1: Elävien mielikuvien tuottamisen harjoitus

 • Katso alla olevia esimerkkejä tai harjoitteessa olevien pilvien sisällä olevia sanoja. Muodosta niistä kustakin vuorollaan mahdollisimman elävä mielikuva. Kuvittele, että aistit kyseisen asian omilla aisteillasi juuri nyt.

 

 • Auringon lämpö iholla
 • Sateen ropina kattoon
 • Bensiinin haju
 • Takkatulen rätinä
 • Lempiruokasi
 • Pumpulin valkeus ja pehmeys

 

Huomioi, onko sinun helpompaa tai vaikeampaa muodostaa mielikuva jostain asiasta verrattuna toisiin.

Tehtävä 2: Jatka edelleen kuvittelemaan alla mainittuja lyhyitä toimintoja

 • Istuudut pöytään ja aloitat ruokailun.
 • Haistat ruusukimppua.
 • Harjaat tai kampaat hiuksesi.
 • Sidot kengännauhasi tiukalle jne.

Vinkkejä

 • Kannattaa painottaa, että on tärkeää harjoitella käyttämään kaikkia aisteja mielikuvien tuottamiseksi ja muutenkin virittää aivojen mielikuvia tuottavaa puoliskoa työskentelemään tehokkaasti. Näin luodaan hyvät valmiudet tehokkaalle ja onnistuneelle mielikuvaharjoittelulle urheilussa.
 • Valmentaja voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan syventää tehtävän antia keskustelemalla vuoroin urheilijoiden tai koko ryhmän kanssa siitä, mitä tehtävä on antanut ja opettanut, ja siitä, miksi mielikuvien harjoittelu – myös muiden kuin urheiluun liittyvien mielikuvien virittäminen – on tärkeää.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oppivat iloitsemaan mielikuvien käytöstä aiempaa enemmän, mikä vaikuttaa usein hyvin myönteisesti harjoittelun laatuun ja motivoitumiseen.
 • Onnistuneiden suoritusten lukumäärä voi kasvaa, kun aiempien onnistumisten mielikuvien virittäminen lisää uudelleen onnistumisen todennäköisyyttä. Tämä johtaa nopeampaan oppimiseen ja parempiin tuloksiin.
shutterstock_396547516
shutterstock_742831366
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella virittämään mielikuvia annettujen ohjeiden avulle.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä viritetään mielikuvissa asioita ja ihmisiä eri aistien avulla ja toisessa kuvitellaan mielessä erilaisia toimintoja.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]