Tietoiskut mielikuvaharjoittelusta

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]

Tietoisku 1 

Oikein toteutetun mielikuvaharjoittelun voimakas teho perustuu siihen, että liikkeen kuvittelu ärsyttää samoja hermoston osia kuin liikkeen suorittaminen todellisuudessa. Näin hermosto ei täysin erota, onko liike toteutettu oikeasti vai mielikuvissa, ja oppimista tapahtuu molemmin tavoin.

Mielikuvaharjoittelun onnistumisen edellytys on, että urheilija osaa tuottaa eläviä, eri aistein tuotettuja mielikuvia, jotka vastaavat todellisuutta.

shutterstock_106892276
regate 2

Tietoisku 2

Käytännössä urheilija muodostaa kaikista saamistaan valmentajan neuvoista aina ensin mielikuvan, jota hän lähtee toteuttamaan. Sillä, minkälainen mielikuva urheilijalle kulloinkin muodostuu, on olennainen merkitys sen kannalta, miten suoritus onnistuu ja kehittyy.

On siis tärkeää tarkistaa, että urheilijoilla on suorituksista oikeat mielikuvat ja että he eivät käytä mielikuvia väärin, esimerkiksi kuvitellen jotain pelkäämiään asioista tapahtuviksi.

Tietoisku 3

Mielikuvat voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisessä mielikuvassa urheilija tuntee olevansa itse tekemässä asiaa ja kokee tapahtumat itsenään ja kehossaan. Ulkoisessa mielikuvassa urheilija ikään kuin katsoo itseään ulkopuolelta ja näkee itsensä tekemässä asioita. Sisäistä mielikuvaa pidetään yleensä tehokkaampana mielikuvaharjoittelun muotona, mutta sekä ulkoiset että sisäiset mielikuvat ovat omalla tavallaan urheilijalle avuksi.

Suosittelemme opettelemaan alkuvaiheessa molemmat, jolloin mielikuvaharjoittelua voi tulevaisuudessa hyödyntää monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa.

imagery_4
shutterstock_57757639

Tietoisku 4

Mielikuva voi olla aluksi helpompaa tuottaa hidastettuna, kauempana tai muulla tavoin muutettuna. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin kaikilta ominaisuuksiltaan täysin hyvää fyysistä suoritusta vastaava mielikuva. Sen lisäksi, että mielikuvaharjoittelussa suoritus pyritään toistamaan täydellisesti lajisuoritusta teknisesti vastaavalla tavalla, tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että suorituksia toistetaan henkisesti tavoitesuoritusta vastaavilla tunne- ja olotiloilla.

Tietoisku 5

Mielikuvaharjoittelu on erityisen tehokasta monissa erityistilanteissa, joissa fyysinen tai muuten tavallinen harjoittelu on jostain syystä vaikeutunut tai estynyt. Usein näissä tilanteissa mielikuvaharjoittelu on myös urheilijan motivaatiota tehokkaasti ylläpitävä menetelmä. 

Teammates gesturing number one

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa mielikuvaharjoittelun taitoaan yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]