Tervetuloa psyykkisen valmennuksen pariin!

Tämä valmentajan demokurssi on rakennettu esittelemään TrainingFocuksen psyykkisen valmennuksen harjoitteita ja kursseja. TrainingFocuksen avulla voit luonnollisesti, helposti ja vaikuttavasti rakentaa urheilijoillesi laadukkaan psyykkisen valmennuksen lajiharjoittelun yhteyteen.

Tutustu harjoitteisiin ja voit aloittaa heti!

Psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen tapahtuu luonnollisesti, kun harjoittelu sisällytetään kiinteästi lajiharjoitteluun ja sen rinnalle. Näin opitut taidot tulevat myös suoraan käyttöön urheilussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tietoiskut

Materiaali tarjoaa sinulle ensin tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa harjoitteiden teemoista. Saat niiden avulla käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

 

Tietoisku 1

 • TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten itseluottamuksen kehittymisen tunteina.

 

Tietoisku 2

 • Harjoitteet perustuvat pääosin kognitiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, joiden opit sisältyvät taidokkaasti harjoitteiden aiheisiin, tavoitteisiin, suoritustapoihin ja tulosten tarkasteluun.

 

Tietoisku 3

 • Itseluottamus on yksilöllinen kokemus, joka luonnostaan vaihtelee päivittäin ylemmäs ja alemmas tilanteiden mukaisesti.
 • Urheilija voi oppia tietoisemmin huomioimaan ja säätelemään itseluottamuksen kokemustaan.
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden aito sisäistäminen ovat olennaisia perusedellytyksiä korkean itseluottamuksen kokemukselle.

 

Tietoisku 4

 • Taitava tavoitteenasettelu on tehokas psyykkisen valmentautumisen menetelmä.
 • Tavoitteenasettelua muokkaamalla ja soveltamalla voidaan vaikuttaa voimakkaasti ja myönteisesti esimerkiksi urheilijan motivaatioon, itseluottamukseen, paineen kokemiseen sekä keskittymiseen.

 

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat menetelmiä, ajattelutapoja ja toimia, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden  kehittymiseen.

Harjoitteet tässä demomateriaalissa ovat:

 

Harjoite 1: Urheilijan itseluottamuksen vahvistaminen

Tavoitteena on, että urheilijat tunnistavat omia ja myös muiden urheilijoiden vahvuuksia. Urheilijat oppivat hyödyntämään vahvuuksien tunnistamista korkean itseluottamuksen kokemiseksi. Harjoite myös vahvistaa ryhmän tai joukkueen ilmapiiriä.

Harjoitteessa urheilijat pohtivat ja kertovat itsestään ja toisistaan vahvuuksia ja ilmaisevat niitä valmentajan kanssa yhdessä toisilleen heti ja koko kauden aikana.

 

Harjoite 2: Adjektiiveja avuksi itsetuntemukseen

Tavoitteena on, että urheilijat oppivat asettamaan tavoitteita taitavasti niin, että ne tukevat ihanteellisesti esimerkiksi motivaation, itseluottamuksen ja paineen sietämisen kehittymistä.

Harjoitteessa urheilijat asettavat itselleen psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Samalla he opettelevat taitavan tavoitteenasettelun piirteitä, kuten välitavoitteiden asettamista sekä konkreettisten, mitattavien tavoitteiden muotoilemista.

shutterstock_82074565
shutterstock_6929755
 • Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien innostuminen psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen muun harjoittelun luontevana osana.
 • Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.
 • Urheilija saavuttaa vähitellen psyykkisen valmentautumisen avulla itsetuntemuksen tason, jonka myötä monien lajissa ja urheilussa yleensä vaadittavien ominaisuuksein ja taitojen harjoittaminen jatkossa onnistuu tehokkaasti.
 • Urheilijoiden ajattelun taidot kehittyvät, ja urheilijat siirtyvät yhä enemmän myönteiseen vastuuseen omasta urheilustaan.
 • Tavoitteita saavutetaan, jolloin motivaatio ja innostus kohti omaa urheilemista säilyvät ja kehittyvät. Näin lajin parissa viihdytään pitkään, ja mahdollinen kilpaurheilu-ura saa myös hyvät lähtökohdat.
 • Harjoitteita voi toistaa yhä uudelleen. Voit aloittaa heti, ja ne ovat turvallisia tehdä milloin vain. Valmentajan ei tarvitse tietää mitään erityistä tai osata vastata erityisiin kysymyksiin. Urheilijoiden kanssa opitaan ja pohditaan kaikkea yhdessä.
 • Voit aloittaa tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät harjoitteluun liittyvää tietoa, joka edesauttaa motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen ja oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.
 • Tutustu aina harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.
 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin.
 • Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin - vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan.

 

Inspiroivia harjoittelun hetkiä!