Tervetuloa lasten innostuksen ja motivaation laadukkaan tukemisen ja kehittämisen pariin!

On hienoa, että olet kiinnostunut lasten innostuksen ja motivaation kehittymisen tukemisesta. Mekin olemme, ja olemme pyrkineet laatimaan niin sinua valmentajaa kuin valmentamiasi lapsia innostavan materiaalipaketin.

Harjoitteet tuovat lajivalmennukseen monipuolisuutta, ja ne lisäävät lasten innostusta vahvistavaa ja kehittävää vuorovaikutusta. Harjoitteet ovat helposti sovitettavissa muuhun lasten valmennukseen.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa lasten innostuksesta, motivaatiosta sekä tavoitteenasettelusta. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilevien lasten ja valmentajien kokemuksina.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi lasten kanssa.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa, ja muokkautuvat kiinteäksi osaksi harjoittelua.

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joiden avulla valmentaja saa nopean käsityksen siitä, minkälaisia harjoittteita on tarjolla. Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoittteiden valintaa. Valmentaja voi luoda harjoitteista harjoitusprosessin tai valita harjoittteita yksitellen.

Pääset edestakaisin harjoitteisiin sivujen ylä- ja alalaidassa olevista valikoista.

Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että lasten innostus säilyy, ja tavoitteiden asettelu tukee ihanteellisesti lasten motivaatiota. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa lapsille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia.

Instructor and group of children doing exercises near a swimming pool.

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Lasten innostus ja motivaatio sekä tavoitteenasettelu

Lapset osallistuvat liikuntaan ja urheiluun puhtaasti liikkumisen ja tekemisen ilon ja viihtymisen vuoksi. Tämä on samalla tärkein tavoite lasten liikuntaa ja urheilua ohjaaville valmentajille, jonka onnistuessa voidaan samalla luoda lapsille hyvät perusvalmiudet jatkaa urheilua myös nuoruusvuosina.

Harjoitteiden tavoitteet

  • Valmentaja pohtii huomioitaan harjoitusryhmänsä lasten innostuksen ja motivaation tilasta.
  • Lapsi oppii ilmaisemaan harjoituspäiväkirjan avulla oman harjoituksissa viihtymisen tasoa ja syitä, jolloin valmentaja saa tärkeää tietoa lasten harjoittelusta.
  • Lapsi saa harjoitteiden avulla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan harjoitteluunsa, mikä on tärkeää motivoitumisen ja itsenäistymisen valmiuksien kehittymisessä.
  • Lapsi ilmaisee itselleen tärkeitä tavoitteita ja saa valmentajan avulla mahdollisuuden työskennellä järjestelmällisesti omalla tasollaan sen saavuttamiseksi.
  • Ryhmä työskentelee yhdessä kokien ja vahvistaen edelleen lasten yhteishenkeä ja kuuluvuuden tunnetta tärkeään ja kivaan ryhmään.

 

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

  • Lapsiryhmän valmentaja saa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia harjoitteita, jotka tuovat harjoitteluun vaihtelua ja edistävät lasten viihtymistä ja oppimista.
  • Valmentaja saa harjoitteita toteuttaessaan myös mahdollisuuden tutustua valmentamiinsa lapsiin entistä paremmin.
  • Harjoitusryhmän harjoituskauden tavoitteet sekä myös yksilölliset tavoitteet selkiintyvät etenkin lapsille ja sitä kautta myös valmentajalle.
  • Harjoitusryhmän yhtenäisyys lisääntyy harjoitteita yhdessä toteutettaessa.