Arvataan tavoitteita

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite antaa valmentajalle tietoa siitä, minkälaisia toiveita ja tavoitteita lapsi itse asettaa harjoittelulleen ja harjoitukselle.
 • Lasten motivaatio pysyy yllä ja kehittyy, kun he saavat itse kokemuksia omaan harjoitteluun vaikuttamisesta ja siitä, että heitä kuunnellaan.
 • Harjoite auttaa myös lasten ja valmentajan vuorovaikutuksen lisäämisessä.

 

OHJEITA

 • Harjoite voidaan toteuttaa kuinka usein tahansa osana lajiharjoitusta.
 • Mielellään käytetään kyniä ja paperia, jos lapset osaavat kirjoittaa tai jos heitä voidaan auttaa siinä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä lapsia miettimään, ja jos he osaavat kirjoittaa, kirjoittamaan paperille yksi tärkein tavoite, joka heillä on alkavaa harjoitusta ajatellen.
 2. Kirjaa samalla tai etukäteen itse jokaiselle lapselle jokin tavoite. Voit joko pohtia, mikä tavoite sinusta olisi tärkeä lapselle juuri silloin, tai voit miettiä, minkälaisen tavoitteen lapsi haluaisi ja saattaisi kirjoittaa omaan paperiinsa.
 3. Kun olette kaikki valmiita, vertailkaa, oliko valmentajan ajattelema tavoite sama vai eri, kuin se, minkä lapsi laittoi!
 4. Valitkaa kyseiseen harjoitukseen lapsen asettama tavoite, ja sopikaa, että otatte valmentajan tavoitteen sitten seuraavalla kerralla, jos se oli eri kuin lapsella.
 5. Muuntele harjoitusta tarpeen mukaan. Jos esimerkiksi valmennat isoa ryhmää tai joukkuetta, pyydä lapsia asettamaan tavoitteita pienissä ryhmissä ja toteuttakaa vuoroharjoituksissa pienryhmien tavoitteet.
 6. Keskustele toki tarvittaessa lapsen kanssa, jos hänen tavoitteensa ovat jollain tavoin esimerkiksi liian suuria tai liian pieniä tai muulla tavoin hankalia.
 7. Harjoitteen voi myös tehdä samanlaisena koskien pidemmän aikavälin tavoitteita. Arvatkaa siis, ovatko lasten ja valmentajan ajatukset siitä, mitä esimerkiksi kuukauden tai puolen vuoden aikana jouluun tai kesään mennessä olisi kiva oppia tai tehdä!
Seuraavassa ja kurssin viimeisessä harjoitteessa lapset saavat suunnitella kotitehtäviä itselleen ja valmentajalle liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteenasetteluun!
Näin harjoittelu tehostuu, ja lapset saavat mahdollisuuksia vaikuttamisen kokemuksista koskien omaa harjoittelua ja oppimista.
shutterstock_153595232