Hauskuuspäiväkirja

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite antaa valmentajalle tärkeää tietoa siitä, kuinka hyvin lapset viihtyvät harjoituksissa ja minkälaisten asioiden tekemisestä he nauttivat eniten tai vähiten.
 • Harjoite opettaa lapsille valmiuksia harjoituspäiväkirjan hyödyntämiseen myöhemmin urheilu-uralla.
 • Harjoite auttaa myös lasten ja valmentajan vuorovaikutuksen lisäämisessä.

 

OHJEITA

 • Harjoite toteutetaan lajiharjoittelun yhteydessä sovitun ajanjakson ajan, esimerkiksi 1-3 kuukauden ajan riippuen harjoituskertojen määrästä viikossa.
 • Harjoitetta voidaan toistaa aina uudelleen.
 • Tulosta harjoituslomakkeita jokaiselle lapselle tarvittava määrä.
 • Kannattaa miettiä jokin säilytyspaikka päiväkirjalomakkeille, jotta ne säilyvät ja niitä voidaan tarkastella aina uudelleen. Päiväkirjan merkitys voi olla todella suuri!

 

SUORITUSOHJEET

 1. Aloittakaa tutustumalla kaikki yhdessä harjoituspäiväkirjalomakkeeseen.
 2. Keskustelkaa myös siitä, miksi harjoituspäiväkirjan pitäminen on tärkeää, esimerkiksi: ”Päiväkirjan avulla valmentaja ja urheilija voivat seurata sitä, että harjoituksissa on mahdollisimman kivaa ja opitaan toivottuja asioita.”
 3. Sopikaa jokin aika ja ajanjakso, jonka ajan lapset täyttävät päiväkirjaa aina harjoituksen jälkeen. Valmentaja auttaa pieniä lapsia tarvittaessa.
 4. Sopikaa myös paikka, kuten jokin kansio, jossa päiväkirjoja säilytetään.
 5. Valmentaja muistuttaa lapsia päiväkirjan täyttämisestä, jos tarpeen.
 6. Kun sovittu ajanjakso on kulunut, kokooonnutaan tarkastelemaan omia päiväkirjoja ja juttelemaan siitä, miltä päiväkirjojen täyttäminen on tuntunut.
 7. Tarkista valmentajana, miten lapset ovat arvioineet omia harjoituksiaan. Jos huomaat jonkun lapsen kohdalla jotain erityistä, juttele ensin lapsen ja tarvittaessa hänen vanhempiensa kanssa tilanteesta.
 8. Sopikaa lopuksi, jatkatteko päiväkirjojen täyttämistä edelleen tai esimerkiksi uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Seuraavassa harjoitteessa lapset pääsevät määräämään! Innostus ja motivaatio pysyvät yllä, kun lapsi saa kokea voivansa vaikuttaa omaan harjoitteluunsa.

Instructor and group of children doing exercises near a swimming pool.