Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on kokonaisvaltainen tehtävien sarja, joka auttaa valmentajaa halutessaan pohtimaan omaa työtään ja kehittymään siinä.
 • Kysymykset auttavat valmentajaa pohtimaan, minkälainen innostuksen ilmapiiri omassa harjoitusryhmässä vallitsee.
 • Valmentaja saa mahdollisuuden tarkkailla itse omaa valmennustyötään koskien omia tapoja ja taitoja innostaa ja motivoida harjoitusryhmää ja siinä urheilevia lapsia.
 • Kysymykset mahdollistavat myös jokaisen lapsen yksilöllisen tilanteen tarkastelun.
 • Kysymysten avulla valmentaja voi myös tarkistaa tai laatia harjoitusryhmän, siihen kuuluvien lasten sekä oman valmennustyön tavoitteet ja niiden monipuolisuuden.
 • Harjoitetta voidaan käyttää esimerkiksi urheiluseuran valmentajien kouluttamisen materiaalina.

 

OHJEITA

 • Oman valmentamisen tarkkailuun voi käyttää haluamansa ajan, esimerkiksi viikon tai kaksi.
 • Kysymyksiin vastataan yhden kerran/harjoitusryhmä. Vastaaminen voidaan toistaa esimerkiksi puolen vuoden - vuoden välein.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustu harjoituslomakkeen kysymyksiin ja vastaa niihin asioita rauhassa pohtien.
 2. Kohdassa viisi saat tehtävän tarkkailla omaa valmennustyötäsi itsellesi sopivan tuntuisen jakson ajan. Jakson jälkeen voit vastata esitettyihin kysymyksiin pohtiaksesi, millä tavoin toimit hyvin ja haluatko mahdollisesti kehittyä jossain asiassa koskien lasten innostamista ja motivaatiota.
 3. Lomakkeessa kysytään myös jokaisen lapsen ajatuksia omasta innostuksesta ja onnistumisesta. Kysy nämä ajatukset sopivina hetkinä jokaiselta lapselta. Voit miettiä, keskusteletko jokaisen lapsen kanssa pidemminkin tai sitten voit vain kysyä kyseiset kysymykset nopeammin siihen soveltuvana hetkenä.
 4. Vastattuasi kysymyksiin, toteuta mahdolliset suunnitelmasi innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin liittyen.
 5. Palaa tarkastelemaan vastauksiasi silloin tällöin ja pidä yllä herkkyytesi havainnoida muutoksia ryhmäsi lasten innostuksen ilmapiirissä.
Seuraavassa harjoitteessa lapsia autetaan tarkastelemaan, miltä heidän innostus ja motivaatio sekä muutkin kokemukset tuntuvat harjoituksissa.
Tämä tapahtuu hauskuuspäiväkirjan avulla!
shutterstock_127261553