Lapset kysyvät miksi -päivä

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Myös lasten motivaatiota lisää usein se, että he ymmärtävät jonkin harjoituksen tai liikkeen yhteyden johonkin isompaan tavoitteeseen. Harjoite auttaa lapsia ymmärtämään, miksi mitäkin asioita tehdään, ja mihin kivaan minkäkin asian oppiminen johtaa. 
 • Esimerkkinä tästä voisi mainita useimpien uimahyppyjen alkeiskurssille tulevien lasten toiveen oppia jo ensimmäisillä kerroilla tekemään korkean ja hienon voltin. Tämä kun ei useinkaan ole mahdollista tai ainakaan tarkoituksenmukaista, voidaan lapsia motivoida erilaisiin alkeisharjoituksiin kertomalla, että kun oppii kunkin asian tietyllä tavalla, tulee voltista silloin hienompi ja korkeampi!

 

OHJEITA

 • Harjoite toteutetaan lajiharjoittelun lomassa.
 • Harjoitetta tulee toistaa kymmeniä kertoja, jotta lapsi hyötyy siitä suurimmalla mahdollisella tavalla.
 • Harjoitteesta tulee parhaimmillaan lapselle pysyvä taito ymmärtää ja tarvittaessa kysyä liikkeiden ja suoritusten osien sekä erilaisten harjoitustyyppien ja -tapojen merkitysyhteyksiä lopullisiin tavoitteisiin.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoite aloitetaan kertomalla lapsille esimerkiksi: ”Taitoja ja lajiin liittyviä temppuja opitaan vähitellen ja tekemällä kaikenlaisia juttuja, jotka johtavat oppimiseen. Välillä voi olla vaikeaa huomata tai tietää, miksi jotain asiaa pitää harjoitella niin paljon. Harjoitteen tavoitteena onkin, että opitte kysymään, kun ei tiedä, miksi jotain tehdään. Erityisen tärkeää se on, kun jonkin asian tekeminen ei tuntuisi sillä hetkellä tärkeältä tai kivalta.”
 2. Valmentaja antaa näin luvan lapsille kysyä milloin vain harjoituksen aikana, miksi jotain asiaa tehdään.
  • Jos lapset eivät muista kysyä asiaa, valmentaja voi itse välillä sopivina hetkinä kertoa tarkemmin kuin yleensä, miksi kohta tehtävää harjoitetta on tärkeää harjoitella.
  • Jos lapset alkavat kysyä asiaa niin paljon, että se häiritsee harjoitusta, voi valmentaja aluksi antaa harjoituksen häiriintyä, koska kysyminen yleensä vähenee itsestään alkuinnostuksen myötä.
  • Tai sitten valmentaja voi sopia lasten kanssa, että hän saa tarvittaessa vastata kysymykseen myöhemmin tai pysäyttää kysymisluvan joksikin aikaa, jotta jokin tärkeä harjoituksen osa saadaan vietyä loppuun.
Seuraavassa harjoitteessa lapset saavat vastata tietokilpailukysymyksiin koskien omaa lajiaan ja siinä opeteltavia ajankohtaisia aiheita ja taitoja.
Tämä motivoi entisestään harjoittelemaan ahkerasti!
Adolescent boy with a tennis racket